Ελλάδα: Σημαντικές ειδήσεις για τον Δεκέμβριο 2019

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει ταχύτερα από το αναμενόμενο. Το τρίτο τρίμηνο του έτους, η αύξηση ήταν 2,3%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυτό διευκολύνεται από την αύξηση της ροής τουριστών, την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων. Σύμφωνα με κυβερνητικές προβλέψεις, η οικονομία θα παρουσιάσει αύξηση 2% το επόμενο έτος.

περισσότερα

Άδειες Παραμονής Επενδυτών στην Ελλάδα

Η Ελλάδα θέσπισε για πρώτη φορά τη δυνατότητα παροχής άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές το 2014 με την ψήφιση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4251/2014, ΦΕΚ Α 80). Αρχικά, το εν λόγω προνόμιο δόθηκε σε «στρατηγικού επενδυτές» και επενδυτές ακινήτων, ενώ με την τελευταία τροποποίηση (ν.4605/2019) επεκτάθηκε και σε ευρύτατο κύκλο επενδυτών χρηματοπιστωτικών και χρηματιστηριακών προϊόντων.

περισσότερα

Ο τομέας των κατασκευών γίνεται όλο και πιο ενεργός στην...

Οι επενδυτές έχουν εντείνει τις δραστηριότητές τους στην ελληνική κατασκευαστική αγορά στην Αττική, επομένως οι ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να εκδίδουν σημαντικά περισσότερες άδειες για την κατασκευή οικιστικών εγκαταστάσεων. Η δραστηριοποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στην υψηλή ζήτηση ελληνικών ακινήτων από αλλοδαπούς που αναζητούν άδεια διαμονής μέσω επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa. Αλλά και οι ίδιοι οι Έλληνες ενδιαφέρονται για την οικοδόμηση ακινήτων στη χώρα.

περισσότερα