Κατασκευή ακινήτων στην Ελλάδα από την εταιρεία Grekodom Development.

Η εταιρεία GrekodomDevelopment χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους της επιστήμης και την πολυετή πείρα, συγκεντρωμένη από τις γενιές κατασκευαστών, για την δημιουργία και την υλοποίηση των πιο τολμηρών σχεδίων σας. Υψηλή ποιότητα και επαγγελματική εκτέλεση όλων των εργασιών εξασφαλίζεται με την χρησιμοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών του σχεδιασμού και οικοδόμησης στην Ελλάδα, την ακριβή διαλογή των χρησιμοποιούμενων υλικών, τον έλεγχο όλων των σταδίων υλοποίησης του σχεδίου και  την αποτελεσματική διοίκηση.

Η εταιρεία GrekodomDevelopment αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών προετοιμασίας, σχεδιασμού και υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων στην Ελλάδα. Οι ειδικοί της εταιρείας μας θα σας βοηθήσουν να κτίσετε το ακίνητό σας στην Ελλάδα σε ελάχιστο χρόνο και με τις λιγότερες δυνατές δαπάνες.

Για την κατασκευή του ακινήτου η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά και τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια, την ευκολία και την άνεση υψηλότερου επιπέδου. Οι ειδικοί της εταιρείας μας θα σας βοηθήσουν να βρείτε τον ιδανικό συνδυασμό των πραγματοποιούμενων εργασιών και των υλικών κατασκευής και θα αναλάβουν την διαμόρφωση του σχεδίου, συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος χώρου και τις προσωπικές προτιμήσεις σας.

Στα πλαίσια υλοποίησης των κατασκευαστικών σχεδίων κατοικιών η εταιρεία GrekodomDevelopmentεκτελεί τις εξής εργασίες:

  1. Σχεδιασμός του πλάνου εργασιών:
  • Προετοιμασία του αρχιτεκτονικού πλάνου σε συμφωνία με τον πελάτη
  • Προετοιμασία τμημάτων του σχεδίου ( γενικό σχέδιο, αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις, θέρμανση, ύδρευση κλπ)
  • Έγκριση του σχεδίου από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του Δημοσίου
  • Λήψη της άδειας ανοικοδόμησης στην Ελλάδα

Τεχνικός έλεγχος της διαδικασίας κατασκευής ακινήτου στην Ελλάδα.
Προσαρμογή του σχεδίου.
Παράδοση του ακινήτου «με το κλειδί στο χέρι»Η εταιρεία GrekodomDevelopment καλύπτει πλήρως όλες τις εργασίες σχετικές με την κατασκευή κατοικιών στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων οι ειδικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό των μηχανολογικών δικτύων, συνδέσεις, ηλεκτρολογικές εργασίες, εκτέλεση εργασιών εξωτερικής τοιχοποιίας και στέγης, τοποθέτηση δαπέδων, σύνδεση μηχανολογικών συστημάτων και άλλες εξειδικευμένες εργασίες.

Πριν από την έναρξη των εργασιών οι ειδικοί της εταιρείας μας επιλέγουν την κατάλληλη αρχιτεκτονική δομή του ακινήτου, που περιλαμβάνει τον συνολικό σχεδιασμό της μονάδας, τα σχέδια των ορόφων και τις τομές. Οι εταιρεία μας ετοιμάζει τα σχέδια καθε επιπέδου δυσκολίας, λαμβάνει τις άδειες εργασιών σε συντομότατα χρονικά διαστήματα, και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παρέχει την νομική βοήθεια για την καταχώρηση του ακινήτου σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας. Τιμή του τ.μ. ακινήτου «με το κλειδί στο χέρι» υπολογίζεται χώρια από την τιμή σχεδιασμού και ανέρχεται σε 1000€ και άνω, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ακινήτου.

Η εταιρεία GrekodomDevelopment, βασισμένη στην πολυετή πείρα, στο υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού των συνεργατών της και σε αποτελεσματική οργάνωση των εκτελούμενων εργασιών κατασκευής ακινήτων στην Ελλάδα, εγγυάται την έγκυρη και αποτελεσματική εκτέλεση όλων των σχεδίων, με πλήρη σεβασμό στην προσωπικές προτιμήσεις του κάθε πελάτη. 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο