Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα  δικαιολογητικά   και διαδικασία  σύναψης σύμβασης μεσιτείας

Για την σύναψη της αποκλειστικής σύμβασης μεσιτείας με την εταιρεία Grekodom Development, απαιτείται από τον ιδιοκτήτη ακινήτου η προσκόμιση των ακόλουθων εγγράφων:

  1. Τίτλοι κτήσης του δικαιώματος επί του ακινήτου.
  2. Έγγραφα τεχνικού ελέγχου και απεικόνισης του ακινήτου  (τοπογραφικό σχέδιο, κατόψεις, άδεια δόμησης κλπ.)
  3. Φωτογραφίες του ακινήτου σε ηλεκτρονική μορφή με υψηλή ανάλυση και από  βέλτιστη γωνία θέασης. Κατά την φωτογράφιση, η εμφάνιση του ακίνητο πρέπει να είναι προσεγμένη.
  4. Λεπτομερής περιγραφή του ακινήτου.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών ορίζονται στο κείμενο της σύμβασης.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο