Η Ελλάδα παρέτεινε την μεταβατική περίοδο σχετικά με τις αλλαγές στις προϋποθέσεις απόκτησης «Golden Visa» έως το τέλος Ιουλίου

Σύμφωνα με το Ν. 5.038/2023 η Κυβέρνηση παρέτεινε την καταλυτική ημερομηνία για τις τροποποιήσεις στη διαδικασία κτήσης της άδειας διαμονής επενδυτών ακινήτων γνωστής και ως «Golden Visa». Οι επενδυτές που θα καταφέρουν να προκαταβάλλουν ποσό 10% και περισσότερα έως τις 31 Ιουλίου του έτους 2023, θα μπορέσουν να αποκτήσουν «Golden visa» με τις παλαιότερες προϋποθέσεις, ήτοι με ελάχιστο όριο απόκτησης ακινήτου τις 250.000 €. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας το ελάχιστο όριο απόκτησης ακινήτου στις κάτωθι Περιοχές θα ανέλθει στο ποσό των 500.000 € και συγκεκριμένα:

Για αγορά ακινήτου στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, το ποσό της επένδυσης δεν τροποποιήθηκε.

«Golden Visa» στην Ελλάδα: για ποιους και με ποιες προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα της «Golden Visa» απευθύνεται σε αλλοδαπούς επενδυτές, που προέρχονται από Τρίτες Χώρες, δηλαδή από Χώρες που δεν είναι Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με ένα ορισμένο ελάχιστο ποσό επένδυσης σε ακίνητα στη χώρα, οι αλλοδαποί δικαιούνται να λάβουν άδεια διαμονής για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Αρχικά, με τους όρους του προγράμματος «Golden Visa», οποιοσδήποτε ξένος επενδυτής που είχε την πρόθεση να προβεί σε επένδυση ποσού 250.000 € και περισσότερα, σε ελληνικά ακίνητα δικαιούταν άδεια διαμονής με δυνατότητα περαιτέρω πολιτογράφησης μετά από ορισμένο διάστημα διαμονής στη χώρα. Στα τέλη του 2022, η ελληνική κυβέρνηση προειδοποίησε για επικείμενες αλλαγές, ιδίως για την αύξηση του ελάχιστου ποσού επένδυσης για τη «Golden Visa» στις 500.000 € σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Τι χρειάζεστε για να αποκτήσετε «Golden Visa» υπό τις παλιές συνθήκες.

Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023, μπορείτε να αποκτήσετε άδεια διαμονής επενδυτή ακινήτων υπό τις παλιές συνθήκες, εφόσον ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε ακίνητο στις περιοχές που αλλάζουν τα ελάχιστα τιμήματα. Για την απόκτηση άδειας διαμονής στη Χώρα αρκεί η αγορά ενός ή περισσότερων ακινήτων, ενώ η συνολική αξία της συναλλαγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ.

Μοναδική προϋπόθεση είναι η καταβολή προκαταβολής ποσού 10% του συνολικού τιμήματος της αγοραπωλησίας, έως τις 31 Ιουλίου 2023, με σύναψη προσυμφώνου ή ιδιωτικού συμφωνητικού και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοραπωλησίας εντός του έτους 2023.

Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, νέοι όροι θα τεθούν σε ισχύ σε 36 βασικούς Δήμους, προβλέποντας διπλάσιο όριο για την έναρξη επενδύσεων στην οικονομία της χώρας - από 500.000 ευρώ. Χρήζει επισήμανσης επίσης το γεγονός πως μπορεί να αποκτηθεί μόνο ένα (1) ακίνητο ποσού 500.000 € και άνω στις αναφερόμενες περιοχές.

Μετά την ανακοίνωση της αλλαγής των συνθηκών απόκτησης άδειας διαμονής επενδυτή ακινήτων, ο αριθμός των συναλλαγών σε ακίνητα έχει αυξηθεί δραματικά. Έτσι, το τελευταίο εξάμηνο διεκπεραιώθηκαν περισσότερες από 4.000 αιτήσεις αλλοδαπών πολιτών που επιθυμούν να αγοράσουν κατοικία στην Ελλάδα.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο