Αποκλειστικότητα (exclusive)

Η εταιρεία Grekodom Development διαθέτοντας πολυετή πείρα στην αγορά ακινήτων και στον τομέα της διαφήμισης, προσφέρει στους πελάτες της, υψηλής ποιότητας μεσιτικές υπηρεσίες αποκλειστικότητας. Έχοντας μελετήσει και αναλύσει τη ζήτηση της αγοράς, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρείας μας έχουν εκπονήσει σχέδιο για την προετοιμασία της διαφήμισης  των ακινήτων που προωθούνται με συμβάσεις αποκλειστικότητας, με σκοπό την βέβαιη επίτευξη της πώλησης του ανατεθέντος ακινήτου.

Η αποκλειστική σύμβαση πώλησης ακινήτου καταρτίζεται εγγράφως, ενσωματώνοντας τη συμφωνία μεταξύ του μεσίτη και του πωλητή, δυνάμει της οποίας ανατίθεται στον μεσίτη το αποκλειστικό δικαίωμα προώθησης του εκάστοτε ακινήτου, προς επωφελέστερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη. Το κείμενο της σύμβασης, ορίζει, ενδεικτικά τα ακόλουθα: τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, τη διάρκεια της συμφωνίας, την περιγραφή του ακινήτου, την μεσιτική αμοιβή, και φέρει τις υπογραφές των μερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκλειστική σύμβαση παρέχει στους ιδιοκτήτες ακινήτων πλείονα πλεονεκτήματα, ενδεικτικά τα ακόλουθα:

-  Για κάθε ακίνητο που προωθείται κατ΄ αποκλειστικότητα,  καταρτίζεται εξειδικευμένο σχέδιο διαφήμισης,

-  Το ακίνητο που προωθείται βάσει αποκλειστικής σύμβασης, διαφημίζεται δραστήρια στο διαδίκτυο, στους καταλόγους της εταιρείας, σε εκθέσεις και παρουσιάσεις, ενώ  επίσης προτείνεται κατά προτεραιότητα προς πώληση,

- Η σύναψη της σύμβασης αποκλειστικότητας καθιστά την κατάρτιση του συμβολαίου αγοραπωλησίας πιο συμφέρουσα για όλα τα μέρη, δεδομένου ότι ο μεσίτης της αποκλειστικής εντολής υποχρεούται να δραστηριοποιείται με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη και ειδικότερα να εκτελεί με επιτυχία το σχέδιο πώλησης του ακινήτου, να εντοπίζει, να προσεγγίζει και να προσελκύει με επιτυχία τους πραγματικά ενδιαφερόμενους για το εκάστοτε ακίνητο αγοραστές.

 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο