Η Κύπρος αλλάζει τους όρους για την απόκτηση «Golden visa» - υπηκοότητας μέσω επενδύσεων

Έχουν γίνει τροποποιήσεις στην κυπριακή νομοθεσία σχετικά με τη μετανάστευση, οι οποίες επηρέασαν επίσης και την χορήγηση της «Golden visa». Έχουν αποσαφηνιστεί όροι για τη γρήγορη χορήγηση υπηκοότητας σε αλλοδαπούς που έπρεπε να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Έτσι, αν νωρίτερα ήταν απαραίτητο να συνεισφέρεις 150 χιλιάδες ευρώ στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της χώρας, ο κατάλογος των οποίων ρυθμίζεται σαφώς από την κυβέρνηση, τώρα μετά τις εγκριθείσες τροποποιήσεις το ποσό αυτό αυξήθηκε κατά ένα τέταρτο και σήμερα ανέρχεται στις 200 χιλιάδες ευρώ.

Τα αποκαλούμενα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα τα οποία έχουν παύσει να ασκούν τα καθήκοντα τους πάνω από ένα χρόνο μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση να αποδείξουν την νόμιμη προέλευση των χρημάτων τους. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει πρόσωπα που ήταν αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων, ηγέτες κομμάτων και κινημάτων, υπάλληλοι του δικαστικού συστήματος, αξιωματικοί και ούτω καθεξής.

Έχει διευκρινιστεί η έννοια του ανηλίκου τέκνου - πρόκειται για άγαμο τέκνο ηλικίας έως 18 ετών.

Σύμφωνα με αυτές τις τροποποιήσεις, δόθηκε η δυνατότητα στους γονείς του/ της συζύγου του/ της κύριου αιτούντος να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως εξαρτώμενα αιτούντα πρόσωπα. Για να αποκτήσουν την "Golden visa", πρέπει να αποκτήσουν επιπλέον ακίνητη περιουσία στη χώρα κόστους από 500.000 ευρώ (+ ΦΠΑ) και άνω. Αυτό μπορεί να γίνει από κοινού μαζί με άλλες οικογένειες.

Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν μια απαραίτητη προϋπόθεση: ο κύριος αιτών πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Επίσης έχουν γίνει τροποποιήσεις στο εδάφιο σχετικά με την απασχόληση των ημεδαπών. Εάν νωρίτερα ο επενδυτής έπρεπε να παρέχει εργασία σε 5 κύπριους υπηκόους, τώρα είναι απαραίτητο να απασχοληθούν 9 άτομα.

Όσο για τους υπόλοιπους όρους του προγράμματος, παραμένουν οι ίδιοι.

Εδώ είναι οι κύριοι τρόποι απόκτησης υπηκοότητας της Κύπρου:

  • Απόκτηση ακινήτων κόστους από 2 εκατομμυρίων €.
  • Επένδυση σε οποιαδήποτε εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα, χρηματικού ποσού από 2 εκατομμύρια ευρώ και άνω.
  • Επένδυση στη ναυτιλιακή βιομηχανία ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα χρήματα μπορούν επίσης να επενδυθούν σε ταμεία εναλλακτικών επενδύσεων.
  • Προβλέπεται επίσης ένας ευέλικτος συνδυασμός των παραπάνω επιλογών, οι οποίες εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

Επιπλέον, οι επενδυτές πρέπει να κάνουν μια επιπλέον φιλανθρωπική συνεισφορά. Οι επενδυτές υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους για 5 χρόνια. Όσον αφορά τον κύριο αιτούντα, πρέπει να είναι ιδιοκτήτης κατοικίας στην Κύπρο κόστους τουλάχιστον 500 χιλιάδες ευρώ.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο