Νομική Υποστήριξη

H   εταιρία   μας   παρέχει  ένα  ευρύ  πλέγμα  συμβουλευτικών  υπηρεσιών   για  σας   που  θέλετε  να  επενδύσετε  στην  Ελλάδα .    Σε  κάθε  βήμα   της  επένδυσης  σας   έμπειροι    συνεργάτες  κάθε  ειδικότητας   θα  σας  παρέχουν  συμβουλές  και   υπηρεσίες  για   την   ορθή  και   γρήγορη   ολοκλήρωση  της   επένδυσης   σας .  Μεταξύ    αυτών   νομικοί    σύμβουλοι  με εμπειρία   σε  διάφορους  τομείς    καλύπτουν  όλα  τα  νομικά   θέματα  που  αφορούν  την  επένδυση  σας  .  Ειδικότερα   οι   συνεργαζόμενοι  νομικοί   σύμβουλοι  μας  θα  σας  παρέχουν  πλήρη  νομική  υποστήριξη

 Α)  Για  την   επένδυση  σας    μέσω    της   αγοράς   ακινήτων   στην  Ελλάδα    

-έρευνα  τίτλων  ιδιοκτησίας 

-οργάνωση  και   διεκπεραίωση    διαδικασίας   σύνταξη  συμβολαιογραφικής  πράξης

-καταχώρηση  συμβολαιογραφικής πράξης   στις  αρμόδιες   αρχές

-  περαιτέρω    νομική  υποστήριξη    ανάλογα  με  την  εκμετάλλευση  του  ακινήτου   (π.χ  μίσθωση  , αντιπαροχή  leasing, ανοικοδόμηση, παροχή  εμπράγματης  ασφάλειας )

Β) Για  την  σύσταση  κάθε  είδους  εταιριών 

- παροχή  πληροφοριών  για  τις  μορφές   εταιριών

- σύνταξη  καταστατικού 

- καταχώρηση    στις αρμόδιες   υπηρεσίες 

-σύνταξη  κάθε  είδους  εγγράφων   που  αφορούν  την  λειτουργικότητα  της  εταιρίας

-νομική  υποστήριξη  σε  επενδυτικά    προγράμματα

-νομική  υποστήριξη   σε   χρηματοδοτικά  προιόντα

-νομική  υποστήριξη   για   συμμετοχή  σε  διαγωνισμούς

-νομική  υποστήριξη    για  κάθε   είδους   συμμετοχή  σε  εταιρικά  σχήματα

Γ)  Αντιμετώπιση   δικαστικών  διαδικασιών 

-  αιτήσεις   στα Ελληνικά  Δικαστήρια 

-σύνταξη  αγωγών  , εκπροσώπηση  ενώπιον  των  Ελληνικών  Δικαστηρίων 

- Διαιτησία

-Συμβιβαστική επίλυση  διαφορών

Δ)  Απόκτηση   αδειών  διαμονής

-ενημέρωση  για  τις  προυποθέσεις

- συγκέντρωση  δικαιολογητικών

-κατάθεση  παρακολούθηση   λήψη  αδείας

Η   παροχή  νομικής  υποστήριξης  για  την  επένδυση  σας   αρχίζει  από  τα πρώτα  βήματα    και  παρέχεται    μέχρι  την  ολοκλήρωση  της   και  στην  συνέχεια  για   όσο   χρονικό  διάστημα  λειτουργεί  η  επένδυση  σας  και  επιθυμείται  να  έχετε   νομική  κάλυψη  για την  αντιμετώπιση  λειτουργικών  θεμάτων  και   τυχόν  έκτακτων  αναγκών . 

Επιστροφή στα επενδυτικά προγράμματα

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο