Πωλείται - Επιχείρηση 1080 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη

800 000 €

650 000 €