Πώληση - Επιχείρηση 196 m² στη Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος - Τσιλίδης
Κωνσταντίνος Τσιλίδης

  • +30 697 5874074
  • ktsilidis@grekodom.gr

Alexander - Sherbina
Alexander Sherbina

  • xan.grekodom@gmail.com