Πώληση - Επιχείρηση 196 m² στη Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος - Τσιλίδης
Κωνσταντίνος Τσιλίδης

  • +30 697 5874074
  • ktsilidis@grekodom.gr

Tomaz - Osmanov
Tomaz Osmanov

  • +30 237 4020444
  • tosmanov@grekodom.gr