Αγορά ακινήτων από απόσταση: πώς να γίνετε ιδιοκτήτης ακινήτων στην Ελλάδα

Αγορά ακινήτων από απόσταση: πώς να γίνετε ιδιοκτήτης ακινήτων στην Ελλάδα

 

Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα είναι ένας από τους προσιτούς τρόπους για να μπείτε στο πρόγραμμα Golden Visa και να αποκτήσετε άδεια διαμονής. Το ποσό αγοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι απαραίτητο να αγοράσετε ένα ακριβό οικόπεδο, σπίτι ή άλλο ακίνητο. Ο απαιτούμενος όγκος επενδύσεων μπορεί να διαμορφωθεί σταδιακά από επενδύσεις σε διαφορετικά ακίνητα. Είναι σημαντικό να καταχωρήσετε την ιδιοκτησία σύμφωνα με όλους τους κανόνες. Χάρη στην υποστήριξη ειδικών, αυτό μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Εδώ είναι ο αλγόριθμος ενεργειών που προτείνουμε.

1. Σύναψη σύμβασης

Μπορεί να συναφθεί για διάφορα είδη υπηρεσιών (για παράδειγμα, άνοιγμα λογαριασμού, υποστήριξη συναλλαγής) ή σύνθετη υπηρεσία Golden Visa. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, θα χρειαστούν περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες για να εκτελεστεί ένα πληρεξούσιο, το οποίο θα καθιστά δυνατή την απομακρυσμένη απόκτηση αριθμού ΑΦΜ και του ανοίγματος ενός τραπεζικού λογαριασμού. Στις χώρες της ΚΑΚ, η έκδοση ενός τέτοιου πληρεξούσιου έχει καταστεί μια απλή διαδικασία.

2. Επιλογή ακινήτου

Ορισμένοι πελάτες έχουν ήδη έτοιμες επιλογές για ακίνητα που σκοπεύουν να αγοράσουν. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα επενδυτικό ακίνητο μόνοι σας, είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε επιλογές από διάφορα ακίνητα που πληρούν τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.

3. Νομικός έλεγχος

Δεν είναι όλα τα ακίνητα επιλέξιμα για Golden Visa. Πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το νόμο (για παράδειγμα, χωρίς βάρη, διαδικασίες πτώχευσης στον ιδιοκτήτη και άλλα). Επομένως, σας συνιστούμε να αναθέσετε σε δικηγόρο έναν νομικό έλεγχο πριν υπογράψετε τη συμφωνία αγοράς/πώλησης.

4. Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα στο όνομά σας

 

 

Η συναλλαγή γίνεται με ειδικό πληρεξούσιο πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο και τράπεζα. Οι φόβοι ότι αυτό το έγγραφο θα επιτρέψει σε απατεώνες να χρησιμοποιούν τα χρήματα άλλων ανθρώπων δεν έχουν καμία βάση. Το πληρεξούσιο διευκρινίζει περιορισμένες εξουσίες: δίνει το δικαίωμα να λάβει επιταγή για ένα συγκεκριμένο άτομο προκειμένου να αγοράσει ακίνητη περιουσία για τον εγγυητή, καθώς και να κάνει μεταφορές για να πληρώσει φόρους και τέλη. Αυτό εξαλείφει την πιθανότητα δόλιων δραστηριοτήτων και προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα του εγγυητή.

5. Εγγραφή του ακινήτου

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτεί την εγγραφή της στα αρχεία και το κτηματολόγιο της Ελλάδας, καθώς και την εισαγωγή των δεδομένων στο φορολογικό σύστημα. Η εγγραφή αυτών των εγγράφων επιτρέπει στον αγοραστή να ενοικιάσει αμέσως το ακίνητο.

6. Προετοιμασία ενοικίασης και σύναψη σύμβασης

Μπορείτε επίσης να συνάψετε μια σύμβαση μίσθωσης με πληρεξούσιο εξ αποστάσεως, ενώ βρίσκεστε σε άλλη χώρα. Οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι ο λογαριασμός του μισθωτή άνοιξε στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Κατόπιν αιτήματος του νέου ιδιοκτήτη, η πληρωμή για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μπορεί να εκδοθεί αμέσως στον ενοικιαστή ή να μεταφερθεί στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Για να γίνετε ιδιοκτήτης ακινήτων στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθετε στη χώρα. Η εμπειρία των επενδυτών που έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Golden Visa μαρτυρεί τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα της απομακρυσμένης αγοράς ακινήτων.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο