Αγορά ακινήτου εξ αποστάσεως: πώς να γίνεις ιδιοκτήτης ακινήτων στην Ελλάδα

Αγορά ακινήτου εξ αποστάσεως: πώς να γίνεις ιδιοκτήτης ακινήτων στην Ελλάδα

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα είναι ένας από τους προσιτούς τρόπους για να μπείτε στο πρόγραμμα Golden Visa και να αποκτήσετε άδεια διαμονής. Το ποσό της αγοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι απαραίτητο να αγοράσετε ένα ακριβό οικόπεδο, σπίτι ή άλλο ακίνητο. Ο απαιτούμενος όγκος επενδύσεων μπορεί σταδιακά να προστεθεί από επενδύσεις σε διαφορετικά ακίνητα. Είναι σημαντικό να αποκτήσεις την κυριότητα σύμφωνα με όλους τους κανόνες. Χάρη στην υποστήριξη ειδικών, αυτό μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Παρακάτω σύνολο βημάτων-ενεργειών.

1. Σύναψη σύμβασης

Μπορεί να συναφθεί για ορισμένες υπηρεσίες (για παράδειγμα, άνοιγμα λογαριασμού, νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία της αγοράς) ή υπηρεσία Golden Visa. Μετά την σύναψη της σύμβασης, θα χρειαστούν περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες για να εκδοθεί το πληρεξούσιο, το οποίο θα καθιστά δυνατή την απόκτηση του ΑΦΜ εξ αποστάσεως - ενός Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα και το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού. Στις χώρες της ΚΑΚ η έκδοση ενός τέτοιου πληρεξούσιου έχει γίνει μια συνήθης διαδικασία.

2. Επιλογή ακινήτων

Οι ορισμένοι πελάτες έχουν ήδη έτοιμες επιλογές για ακίνητα που σκοπεύουν να αγοράσουν. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ακίνητα επένδυσης μόνοι σας για οποιονδήποτε λόγο, είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε προς επιλογή διάφορα ακίνητα που πληρούν όλες τις δηλωμένες απαιτήσεις.

3. Νομικός έλεγχος

Δεν είναι όλα τα ακίνητα επιλέξιμα για Golden Visa. Πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία (για παράδειγμα, χωρίς βάρη, διαδικασίες πτώχευσης και άλλα). Επομένως, σας συνιστούμε πριν την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας να παραγγείλετε το νομικό έλεγχο ακινήτου.

4. Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα στο όνομά σας

Η υπογραφή του συμβολαίου γίνεται με ειδικό πληρεξούσιο, πιστοποιημένο από τον συμβολαιογράφο και την τράπεζα. Οι φόβοι ότι αυτό το έγγραφο θα επιτρέψει στους απατεώνες να χρησιμοποιήσουν τα λεφτά δεν έχουν βάση. Το πληρεξούσιο περιέχει περιορισμένες εντολές: δίνει το δικαίωμα παραλαβής της επιταγής στο όνομα του συγκεκριμένου προσώπου με σκοπό την αγορά ακινήτου στο όνομα του εντολέα, καθώς και να γίνουν μεταφορές για την πληρωμή φόρων και τελών. Αυτό εξαλείφει την πιθανότητα δόλιων δραστηριοτήτων και προστατεύει πλήρως τα δικαιώματα του εντολέα.

5. Μεταγραφή ακινήτου

Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας απαιτεί την εγγραφή της στο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο της Ελλάδας, καθώς και την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα της φορολογικής υπηρεσίας. Αυτά τα έγγραφα επιτρέπουν στον αγοραστή να ενοικιάσει αμέσως το ακίνητο.

6. Προετοιμασία για ενοικίαση και η σύναψη σύμβασης

Μπορείτε επίσης με το πληρεξούσιο να συνάψετε εξ αποστάσεως και το συμφωνητικό μίσθωσης, ενώ βρίσκεστε σε άλλη χώρα. Στο συμφωνητικό αναγράφονται τα στοιχεία του λογαριασμού του μισθωτή στην Ελλάδα ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Κατόπιν αιτήματος του νέου ιδιοκτήτη, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας μπορούν να εκδοθούν αμέσως στο όνομα του μισθωτή ή στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Για να γίνεις ιδιοκτήτης ακινήτων στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθεις στη χώρα. Η εμπειρία των επενδυτών, που έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Golden Visa, μαρτυρεί τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα της αγοράς ακινήτου εξ αποστάσεως.

 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο