Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)

Από 01.01.2021 γίνονται αλλαγές στο σύστημα των αγγελιών για πώληση ή μίσθωση ακινήτων, όπως αυτές καταχωρούνται στον τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα ή αναρτώνται στα μεσιτικά γραφεία, καθώς επιβάλλεται η δήλωση της ενεργειακής κλάσης των ακινήτων, όπως αυτή προκύπτει από το ‘ενεργειακό πιστοποιητικό’.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος σκοπός αυτού του μέτρου είναι να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο μια πλήρης ενημέρωση για το ακίνητο προς μίσθωση ή πώληση, ώστε η ενεργειακή κλάση του κτιρίου να αναδειχθεί σε έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες λήψης της όποιας απόφασης. Και αυτό γιατί η κατανάλωση ενέργειας για τις βασικές ανάγκες του ακινήτου αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών εξόδων του και αυτό θα πρέπει λαμβάνεται υπόψιν από τους ενδιαφερόμενους πριν τη σύναψη μίσθωσης ή αγοράς.
Πλέον κάθε ακίνητο που πωλείται ή μισθώνεται οφείλει να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ώστε να δηλώνεται η ενεργειακή κλάση όπως προκύπτει από αυτό σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις.

Σημειώνεται ότι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί βασικό στοιχείο της "ενεργειακής ταυτότητας" του κτιρίου και αποδεικνύει την υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση ενέργειας, ανάλογα με τη χρήση του, καθώς και τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Στα διαφημιζόμενα ακίνητα απαιτείται να εμφανίζεται μόνο η ενεργειακή κατηγορία τους (Α, Β κλπ). Δεν απαιτείται να αναγράφονται τα υπόλοιπα στοιχεία του ΠΕΑ, στο πλαίσιο και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο