Στην Κύπρο θα μειωθούν οι τιμές για ηλεκτρική ενέργεια

Κάθε χρόνο, η μέση κυπριακή οικογένεια ξοδεύει περίπου το 10% του συνολικού εισοδήματός τους για ηλεκτρικό ρεύμα, ή περισσότερα από 1.500 ευρώ. Για πολλά χρόνια τώρα, ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας των Κυπρίων θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς, καθώς πληρώνουν από 100 έως 150 ευρώ το μήνα για ηλεκτρική ενέργεια. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει στο εγγύς μέλλον όταν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μειωθεί λόγω της μετάβασης στο φυσικό αέριο.

Σήμερα η Κύπρος διαθέτει αέριο μόνο εν μέρει, πολλά φυσικά και νομικά πρόσωπα χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια ως την κύρια πηγή ενέργειας τους. Ωστόσο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πιστεύει ότι η μερική απεξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια θα επιτύχει περίπου 15-20 τοις εκατό στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και θα μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής πολλών επιχειρήσεων. Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου διευκολύνεται από το γεγονός ότι υπάρχει ένα πεδίο φυσικού αερίου στην υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, η ανάπτυξη του οποίου προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2020.

Ήδη, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος ξεκίνησε την κατασκευή πλωτής δεξαμενής για την αποθήκευση υγροποιημένου αερίου. Το νησί θα έχει επίσης το δικό του τερματικό αερίου και εγκατάσταση για την παραγωγή ενός από τα φθηνότερα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Οι νησιώτες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογία, καθώς η Κύπρος είναι ένα γνωστό διεθνές θέρετρο, το σημαντικό μέρος του κέρδους του οποίου προέρχεται από την τουριστική βιομηχανία. Ωστόσο, με την εισαγωγή του τερματικού σταθμού φυσικού αερίου και την έναρξη της παραγωγής αυτού του τύπου καυσίμων, οι προτεραιότητες στην κυπριακή οικονομία ενδέχεται να αλλάξουν. Οι ειδικοί δεν αποκλείουν ότι η μετάβαση των επιχειρήσεων στο φυσικό αέριο μπορεί να αποτελέσει ισχυρή ώθηση για την ανάπτυξη αυτών των τομέων στις επιχειρήσεις που προηγουμένως θεωρούνταν χώρις ιδιαίτερη προοπτική .

Η Κύπρος προσπάθησε και στο παρελθόν να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή του οποίου στο νησί είναι πολύ ακριβή. Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτική ενέργεια, εγκαθιστώντας ανεμογεννήτριες και ηλιακούς συλλέκτες, αλλά χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη σε κρατικό επίπεδο, εγκατέλειψαν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Το 2019 στην Κύπρο κατασκευάστηκε ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά επίσης δεν έλυσε το πρόβλημα της μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, αν και επιρέασε το μονοπώλιο αυτού του τμήματος της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση πήρε απόφαση για διαποικίληση του ενεργειακού τομέα, η οποία θα λύσει ταυτόχρονα πολλά οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο