4 λόγοι για επενδύσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή

Απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα

Η απόκτηση άδειας διαμονής στην ΕΕ δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά σε κάθε χώρα υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, υπό τις οποίες μπορεί να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Η πιο ελκυστική επιλογή είναι οι επενδύσεις στην Ελλάδα που επιτρέπουν την επίλυση του ζητήματος του καθεστώτος μετανάστη, καθώς η Ελλάδα θεωρείται αρκετά ελκυστική για μόνιμη διαμονή.

Η απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση επένδυσης τουλάχιστον 250 χιλιάδων ευρώ στην οικονομία της χώρας. Αρκεί να αγοράσετε ακίνητα στην Ελλάδα για το αναγραφόμενο ποσό (ένα ή περισσότερα ακίνητα), να συλλέξετε το απαραίτητο πακέτο εγγράφων και να υποβάλετε αίτηση για άδεια διαμονής. Οι όροι για την απόκτηση άδειας διαμονής έχουν μειωθεί σημαντικά στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa στην Ελλάδα.

Τα πλεονεκτήματά του:

  • χορήγηση άδειας διαμονής για 5 έτη, ·
  • αυτόματη χορήγηση άδειας διαμονής στα τέκνα κάτω των 21 ετών και στους γονείς των επενδυτών,
  • μη υποχρεωτική διαμονή στην χώρα.

Μετά από 5 χρόνια, η άδεια παραμονής μπορεί να ανανεωθεί υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή. Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα από 250.000 € και άνω είναι μια από τις χαμηλότερες οικονομικές προϋποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόκτηση άδειας διαμονής. Για παράδειγμα στην Ισπανία ή την Πορτογαλία η άδεια διαμονής εκδίδεται όταν επενδύονται τουλάχιστον 500 χιλιάδες ευρώ στην οικονομία της χώρας, στην Κύπρο αυτό το όριο είναι 300 χιλιάδες.

Το ποσό της επένδυσης είναι χαμηλότερο από ό, τι σε άλλες χώρες

 

Πολλά ενδιαφέροντα επενδυτικά προγράμματα

Σήμερα υπάρχουν πολλές επενδυτικές προτάσεις - κτίρια για ανακαίνιση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η καλύτερη επιλογή σήμερα θα ήταν επενδύσεις που αναφέρονται στο μέλλον, για παράδειγμα, επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα, τα οποία θα αρχίσουν να αποδίδουν μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και στη συνέχεια θα φέρουν ένα σταθερό εισόδημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κτίρια ή ολόκληροι όροφοι σε κτίρια στα κέντρα των πόλεων, καθώς η ζήτηση για μακροπρόθεσμα ενοίκια παραμένει υψηλή. Οι τιμές για τέτοια ενοίκια παραμένουν υψηλές.

Υπάρχουν επίσης ενδιαφέρουσες προτάσεις για επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο. Αυτό ισχύει για τις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας - Χαλκιδική, Κρήτη, Κέρκυρα. Η επένδυση στην ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι το πιο χαρακτηριστικό  παράδειγμα κερδοφόρων επενδύσεων στην ελληνική αγορά.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από τη διαχείριση του ξενοδοχείου, καθώς και η  περαιτέρω μεταπώληση του αντικειμένου δεν είναι λιγότερο κερδοφόρα. Πολλά ξενοδοχεία έλαβαν οικονομική υποστήριξη από την πολιτεία φέτος λόγω της κατάστασης με την πανδημία, επομένως συνεχίζουν να λειτουργούν. Η κατάρρευση των τιμών δεν συνέβη, αλλά εμφανίστηκαν ενδιαφέρουσες προσφορές. Μέχρι το 2021, αναμένεται η ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, γεγονός που καθιστά πλέον δυνατή την απόκτηση κερδοφόρου ακινήτου με μελλοντική προοπτική.

Φορολογικά οφέλη κατά την αγορά και την κατοχή ακινήτων (ακύρωση ΦΠΑ/ μείωση ΕΝΦΙΑ)

Το Υπουργείο Οικονομικών Ελλάδος το 2020 ενέκρινε τριετή περίοδο χάριτος για την καταβολή ΦΠΑ (24% ΦΠΑ) στα πρωτογενή ακίνητα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για την εξειδικευμένη αγορά.

Να προβεί στην αλλαγή της διαδικασίας καταβολής ΦΠΑ (ΦΠΑ) σε ακίνητα στην Ελλάδα το Υπουργείο Οικονομικών Ελλάδος αποφάσισε με σκοπό αναζωογόνησης της αγοράς και προφοράς σημαντικών οφελών στους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων ακινήτων.

Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες που κατέχουν οποιοδήποτε ακίνητο στην Ελλάδα οφείλουν να πληρώνουν τον ενιαίο φόρο ΕΝΦΙΑ. Ο υπολογισμός γίνεται ανάλογα με την αγοραία τιμή του ακινήτου, την τοποθεσία του, τον αριθμό των ορόφων, την ηλικία του κτιρίου και την κατάσταση της πρόσοψης. Στις 21 Ιουλίου 2020, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μιτσοτάκης, ανακοίνωσε άμεση μείωση κατά 22% του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), με στόχο τη μείωση του στο μέλλον κατά 30% συνολικά έως το τέλος του 2021

Παράταση, σε συνδυασμό με τη μείωση του φόρου ΕΝΦΙΑ (ιδιοκτησίας ακινήτων) και τη δημιουργία κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων, θα οδηγήσει, σύμφωνα με το υπουργείο, στον εκσυγχρονισμό του κατασκευαστικού κλάδου.

 

Αναστολή του φόρου υπεραξίας

Η πώληση κατοικιών και διαμερισμάτων είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση, γι 'αυτό στην Ελλάδα υπάρχει φόρος υπεραξίας. Αλλά μέχρι το τέλος του 2022 έχει ανασταλέι η εφαρμογή του. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δύο ακίνητα μπορούν να πωληθούν χωρίς να πληρωθεί ο συγκεκριμένος φόρος εντός δύο ετών. Εάν συναφθεί τρίτη και οι μεταγενέστερες συναλλαγές, αυτή θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία καταβάλλεται φόρος υπεραξίας.

Επομένως, εάν είναι να επενδύσετε στην Ελλάδα, κάντε το τώρα, όταν η χώρα έχει δημιουργήσει τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο