Η Κύπρος "παγώνει" πρόγραμμα για την έκδοση "χρυσών διαβατηρίων"

Από το 2013 περίπου 4 χιλιάδες επενδυτές έχουν αποκτήσει διαβατήριο Κύπρου, το οποίο δίνει το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να γίνει αυτό, ήταν απαραίτητο να αγοράσετε κατοικίες στο νησί ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ ή / και να επενδύσετε παρόμοια κεφάλαια σε κυπριακές εταιρείες. Επιπλέον, ο αιτών έπρεπε να μεταφέρει 150 χιλιάδες ευρώ στην κυπριακή κυβέρνηση (στο Ταμείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας, στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης). Αυτό το πρόγραμμα ήταν στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, καθώς οι κάτοχοι «χρυσών διαβατηρίων» μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα «πιο προνομιακό» φορολογικό καθεστώς. Συγκεκριμένα, αυτοί οι πολίτες του νησιωτικού κράτους μπορούν να μην καταβάλουν φόρο εισοδήματος από την πώληση μετοχών ή ομολόγων, από τα μερίσματα και τα έσοδα από τους τόκους που εισπράττονται στη χώρα και στο εξωτερικό. Οι επενδυτές, σε αντίθεση με τους απλούς πολίτες της Κύπρου, εξαιρούνται από την καταβολή αμυντικών εισφορών και άλλων φόρων.

Αλλά τώρα είναι αδύνατο να αποκτήσετε ένα κυπριακό διαβατήριο με αυτόν τον τρόπο, δήλωσε ο επίσημος εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, ο Κυριάκος Κούσιος. Είπε ότι η αναστολή της έκδοσης «χρυσών διαβατηρίων» ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2020, η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου. Ο λόγος για αυτήν την απόφαση είναι ο μεγάλος αριθμός παραβάσεων στην έκδοση διαβατηρίων. Συγκεκριμένα, υπήρξαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες την ιθαγένεια απόκτησαν άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα ή έχουν καταδικαστεί στη χώρα τους, γεγονός που αποτελεί άμεση παραβίαση του επενδυτικού προγράμματος της Κύπρου. Για να αποφευχθούν τέτοιες παραβιάσεις στο μέλλον, οι εμπνευστές της απαγόρευσης της έκδοσης «χρυσών διαβατηρίων» ήταν το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών του νησιωτικού κράτους. Η πρωτοβουλία των δύο Υπουργείων υποστηρίχθηκε επίσης από τη Διοίκηση του Προέδρου της Κύπρου, η οποία επιβεβαίωσε την αναστολή της έκδοσης «χρυσών διαβατηρίων» στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι πολίτες θα μπορέσουν να αποκτήσουν την επιθυμητή υπηκοότητα, οι περιορισμοί ισχύουν για άτομα που κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση πριν την 1η Νοεμβρίου. Τέτοιοι αιτούντες διατηρούν την ευκαιρία να γίνουν πολίτες του νησιωτικού κράτους λόγω του γεγονότος ότι η αίτηση για χορήγηση κυπριακής ιθαγένειας σε επενδυτές εξετάζεται εντός 6-8 μηνών.

Η αναστολή του προγράμματος απειλεί το νησιωτικό κράτος με σοβαρές οικονομικές συνέπειες, καθώς από το 2013 έως το 2019 η κυπριακή οικονομία έλαβε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου περίπου 4 χιλιάδες άνθρωποι έγιναν πολίτες της χώρας. Πολίτες αραβικών και ασιατικών κρατών, πολίτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας επένδυσαν ενεργά στην κυπριακή οικονομία προκειμένου να αποκτήσουν υπηκοότητα. Οι οικονομικοί αναλυτές έχουν ήδη εκτιμήσει ότι λόγω της ακύρωσης του προγράμματος, ο προϋπολογισμός της χώρας θα λαμβάνει λιγότερο από 1,5-2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι δεν είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν αυτά τα κεφάλαια από άλλες πηγές, και δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε την βοήθεια της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο προϋπολογισμός των Βρυξελλών επίσης δεν διαθέτει διαθέσιμα κεφάλαια. Οι συνέπειες αυτής της απόφασης θα αντιμετωπιστούν όχι μόνο από τις οικονομικές αρχές της Κύπρου, αλλά και από πολίτες που σκόπευαν να αποκτήσουν τέτοια υπηκοότητα, καθώς δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για το κυπριακό διαβατήριο. Για παράδειγμα, παρόμοια ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί στη Μάλτα ή στο Μαυροβούνιο. Το ίδιο έγγραφο μπορεί να αποκτηθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία ή σε ορισμένες αφρικανικές πολιτείες, αλλά δεν είναι μια πλήρη εναλλακτική λύση για το διαβατήριο της Κύπρου.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020, μπορείτε να προλάβετε να συμμετάσχετε στο επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου και να αποκτήσετε την υπηκοότητα της Κύπρου μέσω της Grekodom Development.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο