Άδειες Παραμονής Επενδυτών στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και έχει κυρώσει τη συνθήκη Σένγκεν από το 1997. Το ελληνικό διαβατήριο κατατάσσεται στην 6η θέση μεταξύ των ισχυρών διαβατηρίων παγκοσμίως, στην ίδια θέση με χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία και παρέχει πρόσβαση χωρίς θεώρηση εισόδου σε 184 διαφορετικές χώρες.

Η Ελλάδα θέσπισε για πρώτη φορά τη δυνατότητα παροχής άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς επενδυτές το 2014 με την ψήφιση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4251/2014, ΦΕΚ Α 80). Αρχικά, το εν λόγω προνόμιο δόθηκε σε «στρατηγικού επενδυτές» και επενδυτές ακινήτων, ενώ με την τελευταία τροποποίηση (ν.4605/2019) επεκτάθηκε και σε ευρύτατο κύκλο επενδυτών χρηματοπιστωτικών και χρηματιστηριακών προϊόντων. 

Γενικά

 1. Εκσυγχρονισμός διαδικασίας, απάλειψη γραφειοκρατίας, διαδικασία που διαρκεί μόλις μία βδομάδα και απαιτείται μόλις μία επίσκεψη του επενδυτή σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.
 2. Χωρίς κανένα περιορισμό παραμονής στην χώρα. Ο επενδυτής δύναται να παραμείνει στην χώρα από 0 έως 365 ημέρες.
 3. Χωρίς εμπλοκή των Αρχών της χώρας προέλευσης του επενδυτή. Κανένα πιστοποιητικό δεν απαιτείται και πρακτικά οι Αρχές της μόνιμης κατοικίας δε θα ενημερωθούν ποτέ για την χορήγηση στον επενδυτή
 4. Χωρίς εμπλοκή των ελληνικών προξενικών αρχών του τόπου διαμονής. Ο επενδυτής εισέρχεται στην Ελλάδα για την υποβολή της αίτησης με απλή τουριστική θεώρηση εισόδου (Visa type C).
 5. Χωρίς επιπλέον φορολογική υποχρέωση του επενδυτή για την κατοχή άδειας διαμονής.
 6. Δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία.
 7. Αφορά έναν ευρύτατο κύκλο προσώπων καθώς μαζί με τον κύριο δικαιούχο-επενδυτή χορηγείται σε σύζυγο, τέκνα μέχρι το 21ο έτος, ανιόντες επενδυτή-ανιόντες συζύγου.
 8. Αρχική χορήγηση για πέντε (5) έτη με δυνατότητα ανανέωσης όσο διατηρείται η αρχική επένδυση.
 9. Ο χρόνος κατοχής της άδειας παραμονής προσμετράται στον χρόνο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Μετά από επτά συναπτά έτη κατοχής άδειας παραμονής ο επενδυτής και τα μέλη της οικογενείας του μπορούν να αιτηθούν την πολιτογράφησή τους.

Ειδικότερα για την χορήγηση άδειας διαμονής μέσω επένδυσης σε ακίνητα (ελάχιστη επένδυση 250.000 Ευρώ)

 1. Επένδυση σε μία ακμάζουσα αγορά με μεγάλα περιθώρια κέρδους. Το 2018 οι ξένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων αυξήθηκαν κατά 172% ενώ το 2019 αναμένεται περαιτέρω αύξηση.
 2. Εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα ποσό επένδυσης. Ενδεικτικά Ισπανία και Πορτογαλία με ελάχιστο ποσό επένδυσης τις 500.000 Ευρώ.
 3. Δυνατότητα μίσθωσης των ακινήτων τόσο με συμβατική μακροχρόνια μίσθωση όσο και εκμετάλλευσής του μέσα από πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (airbnb, booking).
 4. Ευελιξία στη διαμόρφωση της επένδυσης: το ελάχιστο ποσό των 250.000 Ευρώ επιτρέπεται να αποτελείται από ένα ή περισσότερα ακίνητα, ενώ δύο ή τρεις επενδυτές δύνανται να αποκτήσουν ακίνητο αξίας 500.000 η 750.000 Ευρώ αντίστοιχα και να λάβουν όλοι άδεια παραμονής.
 5. Η ιδιοκτησία του ακινήτου επιτρέπεται να αποκτηθεί από αλλοδαπή εταιρεία και να χορηγηθεί άδεια παραμονής στο μέτοχο αυτής.
 6. Πλήρης ιδιοκτησία τόσο του κτίσματος όσο και του εδάφους στον αλλοδαπό ιδιοκτήτη και στους διαδόχους αυτού.
 7. Κανένας πρόσθετος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτου στον αλλοδαπό ιδιοκτήτη ακινήτου σε σχέση με τους ημεδαπούς.
 8. Το παλαιότερο σύστημα εμπράγματου δικαίου στην Ευρώπη με πλήρη ασφάλεια συναλλαγών.

Ειδικότερα για την χορήγηση άδειας διαμονής μέσω επένδυσης σε τραπεζικές καταθέσεις (ελάχιστη επένδυση 400.000 Ευρώ)

 1. Σταθερότητα νομίσματος και τραπεζικού συστήματος. Λειτουργία μόνο τεσσάρων συστημικών τραπεζών πλήρως αναδιαρθρωμένων.
 2. Σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα με δυνατότητα υψηλών αποδόσεων.
 3. Εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα ποσό επένδυσης. Ενδεικτικά Ισπανία με ελάχιστο ποσό επένδυσης 1 εκ. Ευρώ και Ηνωμένο Βασίλειο με 2 εκ. Ευρώ.
 4. Καμία πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Μόνος φορολογικός συντελεστής το 15% επί των κερδών το οποίο παρακρατείται αυτόματα από την τράπεζα και ο επενδυτής ουσιαστικά δεν απαιτείται ούτε καν λογιστή να απασχολήσει στην Ελλάδα
 5. Αυτόματη αποδέσμευση του επενδυτή, καθώς η Ελλάδα δεν υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό διακίνησης κεφαλαίων (capital controls) και οποιαδήποτε στιγμή ο επενδυτής το επιθυμεί το ποσό της επένδυσης μπορεί να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα
 6. Μηδενικά λειτουργικά κόστη επένδυσης καθώς δεν εμπλέκονται συμβολαιογράφοι, μεσίτες, λογιστές, φορολόγηση κεφαλαίου κτλ

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο