Ο τομέας των κατασκευών γίνεται όλο και πιο ενεργός στην Αττική

Οι επενδυτές έχουν εντείνει τις δραστηριότητές τους στην ελληνική κατασκευαστική αγορά στην Αττική, επομένως οι ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να εκδίδουν σημαντικά περισσότερες άδειες για την κατασκευή οικιστικών εγκαταστάσεων. Η δραστηριοποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στην υψηλή ζήτηση ελληνικών ακινήτων από αλλοδαπούς που αναζητούν άδεια διαμονής μέσω επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa. Αλλά και οι ίδιοι οι Έλληνες ενδιαφέρονται για την οικοδόμηση ακινήτων στη χώρα.

Στατιστική Αθήνας

Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία ΕΛΣΤΑΤ, το Σεπτέμβριο η ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα στην Αττική ξεπέρασε τον προβλεπόμενο όγκο κατά 432,8% σε ετήσια βάση και 200% περισσότερη επικράτεια διατέθηκε για ανάπτυξη από ό,τι προβλεπόταν. Επιπλέον, καταγράφηκε αύξηση του αριθμού των αδειών για την κατασκευή κατοικιών κατά 17%.
 
Στα πρώτα τρία τρίμηνα του τρέχοντος έτους εκδόθηκαν περισσότερες από 2,5 χιλιάδες νέες άδειες μόνο για κατασκευές στην περιφέρεια Αττικής, ποσοστό που είναι κατά 18,5% υψηλότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 651.000 m2 επιφάνειας κατανέμονται για κατασκευή - αύξηση 47,5% και 2017 m3 λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και το ύψος των κτιρίων - αύξηση 45,4% σε σχέση με πέρυσι.
 
Η αύξηση των στατιστικών μπορεί να επηρεαστεί από τα φορολογικά κίνητρα. Οι προγραμματιστές αναμένουν επικαιροποιημένη νομοθεσία από τη νέα κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία θα ανασταλεί η προσαύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά 24% στα νέα κτίρια. Αυτή η καινοτομία θα επηρεάσει όλες τις εγκαταστάσεις για την κατασκευή των οποίων έχουν εκδοθεί άδειες από τον Ιανουάριο του 2006 και θα εκδοθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.
 

Κίνδυνοι στη βιομηχανία

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας Δημήτρης Καψιμάλης ανησυχεί ότι ο αυξημένος ενθουσιασμός των κατασκευαστών μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει, εκδόθηκαν περισσότερες από 3.000 νέες οικοδομικές άδειες μόνο στα προάστια της νότιας περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα εμφανιστούν έως και 10.000 νέα σπίτια, τα περισσότερα από τα οποία προορίζονται για αγοραστές υψηλού εισοδήματος.

Η ανάπτυξη της δραστηριότητας των επενδυτών σε όλη τη χώρα αυξάνεται, αν και όχι με τόσο σημαντικό ρυθμό όπως στην Αττική. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, χορηγήθηκαν περισσότερες άδειες κατά 7,9%, η περιοχή αυξήθηκε κατά 5,4% και ο όγκος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,8% σε ετήσια βάση.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο