Τα Ελληνικά ξενοδοχεία στη πρώτη πεντάδα των καλύτερων στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων επικεντρώνονται σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Οι διεθνείς αξιολογήσεις αποδεικνύουν ότι οι τουρίστες είναι πιο ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους στα ελληνικά ξενοδοχεία. Το 2019 έθεσε το φραγμό τόσο υψηλό ώστε ήταν σε θέση να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές σε άλλες χώρες. Οι Έλληνες ξενοδόχοι έλαβαν επίσης υψηλά ποσοστά από τους τουρίστες το 2018. Αυτό αποδικνύει επίσης την υψηλή ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή τουριστική αγορά.

Δείκτης Ικανοποίησης ReviewPro 

Το ReviewPro® είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της φήμης των ξενοδοχείων στο διαδίκτυο. Η ικανοποίηση του πελάτη καθορίζεται από έναν ειδικό δείκτη. Για να το υπολογίσουμε, αναλύονται όλες οι αναθεωρήσεις των τουριστών που μείναν σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

Οι πληροφορίες που αφήνουν οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, στις ιστοσελίδες των ταξιδιωτικών γραφείων, στις ιστοσελίδες για ανασκοπήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Cooking.com, λαμβάνονται υπόψη. Ο δείκτης ικανοποίησης επηρεάζεται από όλες τις αναθεωρήσεις που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των πελατών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών. Βάσει των πληροφοριών από την PS, οι ξενοδόχοι μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, να εντοπίσουν προβλήματα και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για τη νέα σεζόν.

ReviewPro Στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας

Η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα συνέβαλε στο γεγονός ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία έχουν γίνει απόλυτοι ηγέτες με διάφορους τρόπους. Είναι η καθαριότητα στα δωμάτια, η ευγένεια, ο επαγγελματισμός και η φιλική στάση του προσωπικού.

Για το 2019 διεξήχθη η ανάλυση σε 1.126 ελληνικά ξενοδοχεία και 2.500 ξενοδοχεία σε 16 ανταγωνιστικές χώρες - Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο και Τουρκία. Συνοψίστηκαν περίπου 2 εκατομμύρια κριτικές. Ο δείκτης έδειξε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ξενοδοχείων - 87,7%.

Οι πέντε ηγέτες συμπεριλάμβαναν την Κροατία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Ιταλία. Αλλά τα τουρκικά ξενοδοχεία δεν θα μπορούσαν να είναι στην πρώτη πεντάδα, παρόλο που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην εξυπηρέτηση των πελατών. Οι περισσότεροι τουρίστες δεν είναι ικανοποιημένοι με τις διακοπές τους στα γαλλικά ξενοδοχεία. Σε σύγκριση με πέρυσι, ο δείκτης τους μειώθηκε κατά 1%.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο