Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού της Ελλάδας ανήλθε σε 382 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019

Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει επιτυχώς την κρίση και έχει εξοφλήσει με διεθνείς δανειστές. Η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, το πρόγραμμα "χρυσής" βίζας, το οποίο επιτρέπει να αποκτήσει κάποιος το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα όταν αγοράζει ακίνητο για ένα ορισμένο ποσό, μια σημαντική μείωση των κοινωνικών προγραμμάτων και αυξήσεις φόρων βοήθησαν τη χώρα να αντιμετωπίσει τα χρέη και δημοσιονομικά ελλείμματα.

Πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού

Σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Για τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, τα έσοδα στον κεντρικό προϋπολογισμό υπερέβησαν τις δαπάνες κατά 382 εκατ. Ευρώ ή 430,44 εκατ. Δολαρίων. Το πλεόνασμα ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και κατέστη δυνατή χάρη στο συντονισμένο έργο όλων των υπουργείων και τμημάτων της χώρας.

Σχέδιο για το 2019

Κατά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος, η ελληνική κυβέρνηση προέβλεψε έλλειμμα στον κεντρικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το πρώτο εξάμηνο θα έπρεπε να είναι 1,57 δισ. Ευρώ. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα του πλεονάσματος, η απόκλιση από το στόχο ήταν 1,95 δισ. Ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου ανήλθαν σε 23,4 δισ. Ευρώ - υψηλότερα κατά 1,9 δισεκ. Ευρώ από ό, τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Τα έξοδα ανήλθαν σε € 26,1 δισ. - λιγότερα από τα προβλεπόμενα € 191 εκατ.

Πρόβλεψη για το δεύτερο εξάμηνο του έτους

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, η ελληνική κυβέρνηση αναμένει πλεόνασμα 3,6% του όγκου παραγωγής, το οποίο περιλαμβάνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού. Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του έτους είναι δυνατά λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των τουριστών στην Ελλάδα και των επενδυτών στα τοπικά ακίνητα. Και για σύγκριση: ο δείκτης στόχος μετά την αποκατάσταση, που καθορίστηκε από τους πιστωτές της Ελλάδας προβλέπει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο