Η Κύπρος δίνει αμοιβή στους πολίτες για ανακύκλωση σκουπιδιών

Η κυβέρνηση της Κύπρου κάνει τα πάντα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης. Πρόσφατα, το κράτος αποφάσισε να εγκαταλείψει πλήρως τη διάθεση στερεών αποβλήτων υπέρ της ανακύκλωσης. Εκπονήθηκε πρόγραμμα για την εξάλειψη της χρήσης πλαστικών σακουλών και την αντικατάστασή τους με χαρτί. Τον Απρίλιο ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων. Ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής απορριμμάτων έχει δημιουργηθεί για περαιτέρω επεξεργασία. Προηγουμένως, όλα τα απόβλητα ήταν σε πανομοιότυπα δοχεία χωρίς προηγούμενη διαλογή, γεγονός που περιπλέκει τη διαδικασία διάθεσης. Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύστημα χωριστής συλλογής απορριμμάτων έχει ήδη καθιερωθεί.

"Pandomats"

Η κυπριακή κυβέρνηση προχώρησε κι άλλο και προσέφερε στο κοινό τη δυνατότητα να λάβει χρήματα για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών. Κατά τη γνώμη τους, η συνειδητή προσέγγιση των ανθρώπων στα σκουπίδια θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό τους στο νησί. Με πρωτοβουλία των αρχών, σύντομα θα δημιουργηθούν "Pandomats" σε εμπορικά κέντρα. Σε αυτές τις συσκευές θα χρειαστεί να πετάξει κάποιος ένα κενό πλαστικό μπουκάλι για να πάρει για αυτόν μια μικρή ανταμοιβή μετρητών. Οι ίδιες συσκευές θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να δέχονται κουτάκια από αλουμινίο. Για την παράδοση των κενών κουτιών θα δοθεί μια ανταμοιβή 8-25 σεντ. Όσο περισσότερα μπουκάλια και κονσέρβες θα παραδοθούν μέσω των "Πανδομάτων", τόσο υψηλότερη θα είναι η αμοιβή. Επί του παρόντος, αρκετές κυπριακές αλυσίδες έχουν ήδη εκφράσει την προθυμία τους να εγκαταστήσουν τέτοιες συσκευές στην επικράτειά τους.

Προοπτικές για τη δημιουργία εσόδων από τη διαλογή αποβλήτων

Οι κυπριακές αρχές είναι πεπεισμένες ότι, χάρη στη χρηματική αποζημίωση, οι άνθρωποι θα συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διαδικασία ταξινόμησης των οικιακών αποβλήτων. Θα είναι ένα κίνητρο για αυτούς. Και η ποσότητα πλαστικού και αλουμινίου στα δοχεία απορριμμάτων θα μειωθεί σημαντικά. Και το περιεχόμενο του "Pandomat" μπορεί να σταλεί αμέσως στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Σχεδόν σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούνται αυτόματα μηχανήματα για τη λήψη αποβλήτων. Μόνο το σύστημα οικισμών εφαρμόζεται λίγο διαφορετικά. Η τιμή ενός μπουκαλιού ή ενός δοχείου ποτού περιλαμβάνει ήδη μια εγγύηση ασφαλείας, η οποία μπορεί να επιστραφεί μόνο όταν το δοχείο έχει συμπιεστεί στο μηχάνημα. Εάν απλώς πετάξετε ένα άδειο μπουκάλι, τότε δεν θα είστε σε θέση να επιστρέψετε τα χρήματα. Το σύστημα αξίας εξασφαλίσεων εφαρμόζεται με επιτυχία στη Γερμανία, τις ΗΠΑ και την Ασία.

 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο