Αλλάζει το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου

Η οικονομική πολιτική των κυπριακών αρχών επικεντρώνεται στην περαιτέρω προώθηση των ξένων επενδύσεων για την απόκτηση ιθαγένειας. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νησί έχει καταστήσει αυστηρότερο το πρόγραμμα διαβατηρίων για την πρόληψη της κατάχρησης φιλοξενίας και των παραβιάσεων του νόμου. Το γεγονός είναι ότι προηγουμένως η διαδικασία για την απόκτηση διαβατηρίου ενός πολίτη της Κύπρου ήταν αρκετά πιστή. Χάρη σε αυτήν, από το 2013, η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε επένδυση ύψους περίπου 7 δισ. Ευρώ, εγκρίνοντας 1.864 αιτήσεις.

Νέες απαιτήσεις για την ιθαγένεια στην Κύπρο

Χρηματοδότηση

Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει νόμιμο δικαίωμα διαμονής στο νησί πρέπει να δωρίσει 75.000 ευρώ στην Κυπριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Χωροταξίας και 75.000 ευρώ στο Ταμείο Έρευνας και Καινοτομίας. Η συνεισφορά αυτή δεν χρειάζεται να γίνει μόνο εάν ο αιτών έχει επενδύσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε εταιρεία Κύπρου από τον κύριο οικονομικό τομέα (εκτός από τον κατασκευαστικό κλάδο). Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ενημέρωσε ότι αυτές οι δωρεές θα στραφούν στην κατασκευή οικονομικά προσιτών κατοικιών για τους πολίτες που χρειάζονται κρατική βοήθεια. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε κρατικά προγράμματα δεν μπορούν πλέον να συμπεριληφθούν στο επενδυτικό πακέτο.

Φήμη

Ο αιτών για την ιθαγένεια δεν θα έπρεπε να έχει "σκοτεινά σημεία" στο παρελθόν. Ένα πακέτο εγγράφων θα εξεταστεί μόνο για άτομα με απόλυτη έλλειψη ποινικού μητρώου. Τα πρόσωπα των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία είχαν κυρωθεί στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαν παγώσει δεν μπορούν να υπολογιστούν για διαβατήριο της Κύπρου. Η Κυπριακή ιθαγένεια δεν θα εκδοθεί σε υποψηφίους στους οποίους έχουν ήδη αρνηθεί τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βίζα

Προϋπόθεση για το νέο πρόγραμμα διαβατηρίων ήταν η ύπαρξη θεώρησης Σένγκεν, που ισχύει κατά την εξέταση της αίτησης. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει μόνο για τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ. Οι νέες απαιτήσεις για τη θεώρηση και το ποινικό μητρώο του αιτούντος για την απόκτηση της ιθαγένειας της Κύπρου είναι υποχρεωτικές όχι μόνο για τον αιτούντα-επενδυτή αλλά και για τα μέλη της οικογένειάς του που υποβάλλουν αίτηση για κυπριακή ιθαγένεια.

Η ιδιοκτησία

Κατά την υποβολή αίτησης για Κυπριακή ιθαγένεια πρέπει να διαθέτετε ιδιόκτητο ακίνητο στη Δημοκρατία της Κύπρου, αξίας από € 500.000. Εάν τα μέλη της ίδιας οικογένειας ενεργούν ως μεμονωμένοι επενδυτές και υποβάλλουν διαφορετικές αιτήσεις, τους επιτρέπεται να αγοράζουν συλλογικά τα ακίνητα. Ο μόνος όρος στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η συνολική αξία του αποκτηθέντος ακινήτου από κάθε υποψήφιο πρέπει να ισούται με 500.000 ευρώ ή περισσότερο.

Εάν η επένδυση σε οικιστικά ακίνητα περιλαμβάνει τα αντικείμενα της δευτερογενούς αγοράς, τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων, η ελάχιστη επένδυση θα είναι € 2,5 εκατομμύρια.

Νέες αλλαγές στο πρόγραμμα διαβατηρίων θα τεθούν σε ισχύ από 05.05.2019.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο