Πέρδιος ο πρώτος υπουργός τουρισμού στην Κύπρο

Ο Σάββας Πέρδιος θα διευθύνει το πρώτο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης στην Κύπρο. Μαζί με την ομάδα του, πρέπει να δουλέψει πάνω σε μια αναπτυξιακή στρατηγική για έναν από τους κύριους τομείς της οικονομίας του νησιού. Η πολύχρονη εμπειρία στον τουριστικό τομέα ως επικεφαλής του ξενοδοχείου πιθανότατα είναι ο βασικός παράγοντας για τον διορισμό του ως πρώτου Υπουργού Τουρισμού.

Το νέο υπουργείο δημιουργήθηκε για να καταργήσει τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, ο οποίος εδώ και 50 χρόνια έχει ελέγξει την τουριστική βιομηχανία. Η αναδιοργάνωση και οι αλλαγές προσωπικού ήταν τα αποτελέσματα της κριτικής του έργου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού από τους βασικούς παράγοντες του τουριστικού τομέα. Κατά τη γνώμη τους, ο οργανισμός ανταποκρίθηκε πολύ αργά στις παγκόσμιες τάσεις του τουρισμού.

Στατιστικές και απόψεις

Ωστόσο, παρά τα σχόλια, η τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο έχει εξελιχθεί. Τα έσοδα των ιδιοκτητών ξενοδοχείων κατά τα έτη 2014-2018 αυξάνονταν ετησίως. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του προηγούμενου έτους, κέρδισαν περισσότερα από 2.680.000.000 ευρώ. Για τη σύγκριση: για την ίδια περίοδο το 2014, τα έσοδα των ιδιοκτητών ξενοδοχείων ανήλθαν σε μόλις 1.690.000.000 ευρώ. Επί του παρόντος, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 22,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κύπρου. Το 2019, ο τομέας αναμένεται να λάβει μεγαλύτερο μερίδιο στην οικονομία και θα αυξηθεί στο 29% το 2028.

Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες στην τουριστική βιομηχανία αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του νέου υπουργείου. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να πιστεύουν ότι θα πάρει αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα, θα ακολουθήσει πολιτικές και θα ανταποκριθεί γρήγορα στις μεταβαλλόμενες τάσεις στην τουριστική αγορά. Η τοπική έκδοση του Financial Mirror υποστήριξε τις επικριτικές δηλώσεις για τον νέο οργανισμό. Σύμφωνα με την κυπριακή εφημερίδα, το πρόβλημα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης της Κύπρου είναι ότι θα αντιμετωπίσει τους ίδιους περιορισμούς με τα άλλους κρατικούς οργανισμούς.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο