Συνεργασία της Ελλάδας και της Ρωσίας για ενύσχυση ένοπλων δυνάμεων

Στη ρωσική πρωτεύουσα, για δέκατη τέταρτη φορά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση από τη Ελληνορωσική επιτροπή για ζητήματα στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συζητήθηκε η ενίσχυση της στρατιωτικής δύναμης της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και οι προοπτικές χρησιμοποίησης στρατιωτικού εξοπλισμού. Αυτό αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παρά τη μη γνωστοποίηση των λεπτομερειών της συνεδρίασης της επιτροπής, η Γενική Διεύθυνση της Ελλάδος ενημέρωσε ότι κατά τη συνάντηση τα συμβαλλόμενα μέρη κατέληξαν σε συμφωνίες για πολλά θέματα σχετικά με τη συνεργασία στον στρατιωτικό-τεχνικό τομέα. Η επιτροπή περιελάμβανε: τον Ίγκορ Ναγκόρνι, αναπληρωτή επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εκπροσώπους της μοναδικής κρατικής οργάνωσης στη Ρωσία που ρυθμίζει την κυκλοφορία αγαθών και στρατιωτικών προϊόντων ROSOBORONEXPORT, Εκπρόσωπους της Ελληνικής Διεύθυνσης Παραγωγής Όπλων και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Στρατιωτική-Τεχνική Συνεργασία.

Το στρατιωτικό δυναμικό της Ελλάδας

Από τη δεκαετία του 1990, η Ελλάδα διέθετε σύστημα αεροπορικής άμυνας ρωσικής καταγωγής. Στο τέλος του 2013, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη δοκιμαστική λειτουργία πυραύλων S-300. Τον Απρίλιο του 2018, οι δύο κυβερνήσεις αποφάσισαν ότι το σύστημα αεράμυνας θα συνεχίσει να παραμένει στην Ελλάδα. Στις 29 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Άμυνας των δύο κρατών πραγματοποίησαν προσωπική συνάντηση, όπου συμφώνησαν για τα κύρια σημεία της στρατηγικής συνεργασίας. Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ενημέρωσε ότι ο ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός ήταν ακόμα σε χρήση από τις εθνικές στρατιωτικές μονάδες. Η Ελλάδα σχεδιάζει, ανεξάρτητα από την κατάσταση στη διεθνή σκηνή, να στηρίξει τα ρωσικά στρατιωτικά συγκροτήματα που βρίσκονται στη διάθεση των τοπικών ενόπλων δυνάμεων. Η συνεργασία αυτή θα εξασφαλίσει μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και ένα ειρηνικό περιβάλλον στην περιοχή τόσο για τον αυτόχθονες πληθυσμό όσο και για τους τουρίστες.

Η συνεργασία των δύο κρατών στον στρατιωτικό τομέα δεν επηρεάστηκε από τη διπλωματική σύγκρουση που ξέσπασε αυτό το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, η προσωρινή παρανόηση στο σύνολό της δεν επηρέασε τις ελληνορωσικές σχέσεις.

 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο