Εξάμηνη προθεσμία για δήλωση κενών ακινήτων στους δήμους

Προθεσμία έξι μηνών θα έχουν εφεξής οι ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, που έως τώρα δεν τα είχαν δηλώσει στον οικείο δήμο, προκειμένου να σπεύσουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά άμεσα, ώστε να απαλλαγούν πλήρως από δημοτικά τέλη, με δεδομένο ότι υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος. Οπως σημειώνει σε ενημερωτικό της σημείωμα η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων), αυτά ορίζονται, μεταξύ άλλων, στον νέο νόμο 4555/2018 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου στο άρθρο 222 επαναρρυθμίζεται το πρόβλημα της απαλλαγής των αδήλωτων κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Με τον νέο νόμο παγιώνεται νομοθετικά η απαλλαγή της συγκεκριμένης κατηγορίας από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, η οποία είχε κατοχυρωθεί με προγενέστερο νόμο (Ν. 3345/2005) και απειλούνταν εκ νέου. Παράλληλα, αφού επιλύεται το ζήτημα των ήδη κενών ακινήτων, για όσα βρεθούν στο μέλλον να είναι στην ίδια κατάσταση (μη ηλεκτροδοτούμενα ή κενά), η νέα διάταξη ορίζει ότι «ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν». Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται εις βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο, αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.

Ωστόσο, η ομοσπονδία σπεύδει παράλληλα να προειδοποιήσει ότι όσοι πολίτες δεν είναι ενήμεροι για την παραπάνω υποχρέωσή τους είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να χρεωθούν με τεράστιες αναδρομικές οφειλές έως και 20ετίας, οι οποίες, ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα, θα έχουν δημευτικό χαρακτήρα, αφού θα μπορεί να υπερβούν και τη σημερινή αξία του ίδιου του ακινήτου, και έρχεται σε αντίθεση και με τη γνωστή πρόσφατη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη για την απαλλαγή των ακινήτων αυτών από τα δημοτικά τέλη.

Παράλληλα, «οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου, και αυτό δεν χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται», αναφέρει ο νέος νόμος.

Με άλλα άρθρα του ίδιου νόμου δίνεται στους κατά τόπους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η δυνατότητα έως και διπλασιασμού των ισχυόντων δημοτικών τελών στα επαγγελματικά ακίνητα (άρθρο 182), αφού επιτρέπει έως και δεκαπλάσια τέλη σε σχέση με της οικιακής χρήσης, ενώ σήμερα επιτρέπεται έως το πενταπλάσιο. Επίσης, με το άρθρο 185 προβλέπεται η καθιέρωση τριών κλιμακίων ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, αντί των ισχυόντων δύο. Υπενθυμίζεται ότι η νομική κατοχύρωση της απαλλαγής των κενών/μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών έχει αποτελέσει ένα από τα διαχρονικά αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ.

Πηγή: kathimerini.gr

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο