Οικοδομικές άδειες: Στα μέσα Οκτωβρίου το νέο ηλεκτρονικό σύστημα

Στις 15 Οκτωβρίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα e – Άδειες που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) για λογαριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του ν.4495 για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Είναι προφανές ότι ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών που προηγουμένως θα λειτουργήσει πιλοτικά (από τις 3 Σεπτεμβρίου) θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και στη διαφάνεια.

Η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) για την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη και έχει σταλεί προς δημοσιοποίηση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες θεσπίστηκαν με νόμο για πρώτη φορά το 2011 και το σύστημα του ΤΕΕ ήταν έτοιμο και λειτούργησε πιλοτικά από το 2014, ωστόσο προσαρμόστηκε εκ νέου στη συνέχεια στα νέα δεδομένα που επέφερε στη διαδικασία για τις οικοδομικές άδειες ο ν.4495.

Ειδικότερα, με το e – Άδειες θα διεκπεραιώνονται όλες οι οικοδομικές άδειες (οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασία δόμησης η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας) οι εκκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, οι γνωστοποιήσεις εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, η αναθεώρηση οικοδομικών εργασιών, η ενημέρωση οικοδομικών αδειών, η έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών, οι άδειες κατεδάφισης, η έγκριση εκτέλεσης εργασιών, η προέγκριση οικοδομικής άδειας καθώς και οι περιπτώσεις αδειών για τις οποίες απαιτείται η γνωμοδότηση των Συλλογικών Οργάνων Ελέγχου του Δομημένου Περιβάλλοντος.

Με την ΥΑ καθορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης για τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους υπαλλήλους του δημοσίου, αλλά και το ευρύ κοινό σε περιορισμένο εύρος. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Δόμησης, έχει πρόσβαση σε όλους τους ηλεκτρονικούς φακέλους των οικοδομικών αδειών και δύναται να τους ενημερώνει. Για την εφαρμογή του δειγματοληπτικού ελέγχου και του υποχρεωτικού ελέγχου σε περίπτωση καταγγελίας, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος αναθέτει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο τον έλεγχο, προκειμένου να αποφανθεί η υπηρεσία και στη συνέχεια ο ίδιος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Πηγή: mononews.gr
 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο