Μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης Ελλήνων σε χώρες της ΕΕ

Αύξηση της μετανάστευσης των Ελλήνων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, τo 6% των Ελλήνων ηλικίας 20-64 ετών κατοικούσαν το 2017 σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ έναντι 4,7% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2012 και το 2007. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 3,8% των πολιτών κατοικούσαν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος της ιθαγένειάς τους το 2017 έναντι 2,5% πριν από δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα ποσοστά της μετανάστευσης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών και κυμαίνονται από 1% για τους πολίτες της Γερμανίας έως 19,7% για τους πολίτες της Ρουμανίας. Υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν, επίσης, στη Λιθουανία (15,0%), στην Κροατία (14,0%), στην Πορτογαλία (13,9%), στη Λετονία (12,9%) και στη Βουλγαρία (12,5%).

Σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ, καθώς αποτελούν το 32,4% του συνόλου των πολιτών που έχουν μεταναστεύσει σε άλλο κράτος-μέλος. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι 31,4%.

Το ποσοστό απασχόλησης των Έλληνες που ζούν σε άλλη χώρα της ΕΕ, είναι κατά 19,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τους κατοίκους της Ελλάδας, (77,3% σε σχέση με 57,8%). Συνολικά στην ΕΕ, η αντίστοιχη διαφορά είναι 4 ποσοστιαίες μονάδες (76,1% σε σχέση με 72,1%)

Πηγή: eu.greekreporter.gr

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο