ΟΟΣΑ: Μεγάλη η επιβράδυνση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα

H επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας, που είχε αρχίσει να εκδηλώνεται πριν την κρίση, σε συνδυασμό με τις υποτονικές επενδύσεις συνέχισε να υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια σε πολλές οικονομίες του κόσμου, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ(Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

Μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, η παραγωγικότητα της εργασίας στη μεταποίηση επιβραδύνθηκε τα τελευταία χρόνια περισσότερο στην Τσεχία, τη Φινλανδία και την Κορέα. Στον τομέα των υπηρεσιών, η επιβράδυνση ήταν μεγαλύτερη στην Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετονία και, σε μικρότερο βαθμό, στη Βρετανία. Από την έκθεση του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών δεν ακολουθεί την αύξηση της παραγωγικότητας σε πολλές χώρες, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η μείωση της συμμετοχής της εργασίας στο εθνικό εισόδημα.

Από την άλλη πλευρά, η συμβολή της εργασίας (κατά κεφαλή ώρες εργασίας) στην αύξηση του ΑΕΠ έχει αυξηθεί σημαντικά σε μία σειρά χωρών, ιδιαίτερα στη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η αύξηση των ωρών εργασίας αντανακλά δύο αντίθετα αποτελέσματα: τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τη μία πλευρά και τις λιγότερες ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο, που υποδηλώνουν αύξηση της μερικής απασχόλησης, συχνά σε θέσεις απασχόλησης χαμηλής παραγωγικότητας. Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η παραγωγικότητα είναι τελικά θέμα «πιο έξυπνης εργασίας» – όπως μετράται αυτή από την «παραγωγικότητα όλων των παραγωγικών συντελεστών» – παρά «σκληρότερης εργασίας».

Πηγή: eu.greekreporter.gr

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο