Ελληνικό Ίδρυμα για την Έρευνα

Με προίκα 240 εκατ. ευρώ δημιουργείται ίδρυμα –«Ελληνικό Ίδρυμα για την Έρευνα και την Καινοτομία(EΛΙΔΕΚ)»– για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Πρόθεση της ηγεσίας του αρμοδίου υπουργείου είναι το EΛΙΔΕΚ να είναι ανεξάρτητο από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», μέλη του διοικητικού συμβουλίου του θα είναι εξέχοντες Ελληνες πανεπιστημιακοί του εξωτερικού. Παράλληλα, όπως έχει δηλώσει στην «Κ» ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Κώστας Φωτάκης, προβλέπεται η δημιουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου, στο οποίο θα επιδιωχθεί η συμμετοχή νομπελιστών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες το αρμόδιο υπουργείο, στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου, αξιοκρατικού ιδρύματος, ανεξάρτητου από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, το οποίο θα διαχειρίζεται τους πόρους ενός νέου ταμείου, οι οποίοι θα κατευθύνονται αποκλειστικά στη στήριξη νέων επιστημόνων, υποδομών και ερευνητικών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια, στα ΤΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα. Το ίδρυμα θα αξιολογεί και θα χρηματοδοτεί την ποιοτική έρευνα, με πόρους που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB). Με τη συμφωνία που θα υπογραφεί στα μέσα Ιουλίου μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΙΒ, το EΛΙΔΕΚ, κατά τα επόμενα τρία χρόνια, θα διαθέσει 240 εκατ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα είναι πρόσθετοι εκείνων που είναι διαθέσιμοι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και όσων προέλθουν από το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την έρευνα, «Ορίζοντας 2020».

Σε δεύτερη φάση το ΕΛΙΔΕΚ θα παρέχει από πρόσθετους πόρους επιχορηγήσεις υπό τη μορφή κεφαλαίων σποράς σε καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. «Ο νόμος για την ίδρυση του EΛΙΔΕΚ αποτελεί απάντηση της πολιτείας για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην επιστημονική έρευνα, όπου κυριαρχεί το φαινόμενο της φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα δημιουργεί τις προοπτικές που θα τονώσουν και θα απελευθερώσουν το εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό που υπάρχει και θα του επιτρέψουν να δημιουργήσει και να αποτελέσει το στήριγμα πάνω στο οποίο θα βασιστεί η αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε ο κ. Φωτάκης.

Πηγή: gr.greekreporter.gr

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο