Πλεονεκτήματα της Ελληνικής νομοθεσίας περί ακινήτων

 

  • Μαζί με το ακίνητο μεταβιβάζεται και  το αναλογούν σε αυτό ποσοστό επί του οικοπέδου (ή αγροτεμαχίου).
  • Δεν ελέγχεται η προέλευση ξένου κεφαλαίου, δηλαδή δεν ελέγχεται αν ακολουθήθηκε η διαδικασία της δήλωσης και της φορολόγησης κεφαλαίου στην χώρα  προέλευσης.
  • Η απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα προσφέρει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και στα μέλη της οικογένειάς του τη δυνατότητα να λάβουν την θεώρηση πολλαπλών εισόδων ή άδεια διαμονής στην Ελλάδα. Και στις δυο περιπτώσεις το πρόσωπο αποκτά το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης σε όλες τις χώρες της ζώνης Σένγκεν.
  • Χαμηλή κλίμακα φορολόγησης για πράξεις αποδοχής κληρονομιάς και λήψης γονικών παροχών.
  • Δυνατότητα απόκτησης ακινήτων για όλους τους αλλοδαπούς, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χορών.
  • Αν το ακίνητο είναι κτισμένο στο συγκρότημα κατοικιών, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των ιδιοκτητών ρυθμίζονται με τον Κανονισμό συγκροτήματος - συμβολαιογραφικό έγγραφο, νομίμως μεταγραφόμενο στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η περί ακινήτων νομοθεσία της Ελλάδος είναι μια από τις παλαιότερες και τις πλέον ασφαλείς νομοθεσίες του κόσμου, που διασφαλίζει πλήρως την εγκυρότητα του κάθε συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας εντός της χώρας. Συμπληρωματικά, μια σειρά νόμων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν άμεση ισχύ στην Ελλάδα, προσφέρουν ένα ενισχυμένο πλαίσιο ασφαλείας και προνόμια, μερικά εκ των οποίων αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο