NDA-GDPR

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

μεταξύ των Μερών συνήφθησαν/πρόκειται να συναφθούν Συμβάσεις Συνεργασίας, σύμφωνα με τους εκεί ειδικότερους όρους και συμφωνίες. 

Ήδη σήμερα τα Μέρη, συμπληρωματικά των αναφερόμενων ανωτέρω συμφωνιών και για όσο διαρκεί η συνεργασία μεταξύ των Μερών, συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι: 

Α. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επειδή τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι προκειμένου να προχωρήσει η μεταξύ τους συνεργασία είναι αναγκαίο να αποκαλύψουν ορισμένες πληροφορίες οι οποίες αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες και εμπορικά μυστικά (στο εξής αποκαλούμενες «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»).

Επειδή ο όρος «Εμπιστευτικές πληροφορίες» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμούς, πληροφορίες που θα αποκαλύψουν τα Μέρη είτε προφορικά είτε γραπτώς ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (χωρίς απαραίτητα να σημειώνονται ως «εμπιστευτικές») και οι οποίες αφορούν: α) πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ή συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες ενός Ομίλου εταιρειών ή πληροφορίες σχετικά τους υπαλλήλους ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδεδεμένο με αυτές, β) όλα τα οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με την κύρια συμφωνία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συνεργασίας και γ) κάθε είδους πληροφορία, δεδομένα και λεπτομέρειες σχετικά µε την οργάνωση, την χρηματοοικονομική πολιτική, τα επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις των εταιρειών ή/και των συνδεδεμένων µε αυτές εταιρειών, η οποία έχει περιέλθει στα Μέρη µε οποιοδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική ή προφορική) και χωρίς απαραίτητα να φέρει την ένδειξη «εμπιστευτικό».

ΕΠΕΙΔΗ οι περιορισμοί στην αποκάλυψη ή τη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών δεν ισχύουν και τα μέρη δεν ευθύνονται για την αποκάλυψη ή τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) αν, πριν από την παραλαβή, ήταν νόμιμα γνωστές από το μέρος που τις παρέλαβε  (β) αν, μετά την παραλαβή (i) ήταν ήδη διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, χωρίς περιορισμούς, ή (ii) είχαν παραληφθεί νομίμως από το μέρος που τις παρέλαβε από άλλες πηγές, υπό την προϋπόθεση ότι η πηγή αυτή δεν τις έλαβε λόγω παραβίασης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας έναντι τρίτου ή των μερών ή γ) εάν είναι γενικά γνωστές στο κοινό και για την αποκάλυψή τους δεν συνέδραμε κανένα από τα Μέρη.

Επειδή τα Μέρη συμφωνούν να δεχθούν την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών σε μία βάση εμπιστευτικότητας.

Ως εκ τούτου, λαμβανομένων υπόψιν και των αμοιβαίων υποσχέσεων και συμφωνιών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: 

1.Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν τις εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οιαδήποτε (ηλεκτρονική, έντυπη ή προφορική) μορφή και αν τους χορηγηθούν, μόνο στα πλαίσια του συμφωνημένου σκοπού.

2.Τα Μέρη δεν θα αποκαλύψουν δια των πράξεών τους ούτε θα γίνουν η αιτία να αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εμπιστευτική πληροφορία, η οποία πρέπει να δοθεί ή να αποκαλυφθεί στα πλαίσια της συνεργασίας τους.

3.Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θέτουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες, σε γνώση μόνο εκείνων από τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι χρειάζεται να τις γνωρίζουν και παράλληλα δεσμεύονται ότι τα προαναφερόμενα άτομα τελούν σε πλήρη γνώση των υποχρεώσεων των Μερών, που απορρέουν από την παρούσα, και ότι αναλαμβάνουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στον παρόν έγγραφο.

4.Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάξουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή αποκάλυψης αυτών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

5.Όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες μαζί με τα αντίγραφα τους, ανεξάρτητα από τη χρήση που τους γίνεται, θα εξακολουθούν να παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα του Μέρους που τα αποκάλυψε και θα επιστρέφονται χωρίς χρονοτριβή σε αυτό κατά τη λήξη – για οποιοδήποτε λόγο – της συνεργασίας, ή μετά από απαίτησή του.

6.Τα Μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που κάποιο από αυτά αποτύχει να τηρήσει και εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, να προβεί σε αποζημίωση και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας υποστεί (κόστος, έξοδα, συνέπειες) το έτερο μέρος. 

7.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες αποτελούν πολύτιμα επαγγελματικά απόρρητα και ότι η άνευ δικαιώματος ή εγκρίσεως αποκάλυψη αυτών θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο έτερο Μέρος.

8.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι υποχρεώσεις τους σχετικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες, της μη αποκαλύψεως και μη χρήσεως αυτών θα εξακολουθούν να ισχύουν και σε περίπτωση που θα λήξει η συνεργασία ή θα αντικατασταθεί, ή θα είναι ανίσχυρο ή θα κηρυχθεί ανίσχυρο το συμφωνητικό συνεργασίας για οποιοδήποτε λόγο.

Παρά τα ανωτέρω, ο παραλήπτης μπορεί να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες στο βαθμό που η αποκάλυψη αυτή απαιτείται από το νόμο ή εισαγγελική εντολή ή δικαστική απόφαση, με την προϋπόθεση όμως ότι ο παραλήπτης παρέχει στο έτερο μέρος προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση σχετικά με την αποκάλυψη αυτή και εύλογη συνδρομή για την προστασία δημοσιοποίησης των εμπιστευτικών πληροφορίων στο ευρύτερο κοινό.

Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που ανταλλάσσονται μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της συμβάσεως συνεργασίας, που έχει συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί. Όλοι οι όροι είναι απολύτως αμφοτεροβαρείς για τα Μέρη.  

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο πλαίσιο της Σύμβασης, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

«Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»: περιλαμβάνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016, όπως ισχύει, και το σύνολο της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσία, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και οποιουδήποτε είδους περιορισμούς ή προϋποθέσεις σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη που επιχειρείται στα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα και έχει την έννοια που αποδίδεται από το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανεξάρτητα με το αν αυτή είναι αυτοματοποιημένη ή μη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, κατανομής, αποθήκευσης, προσαρμογής ή αλλοίωσης, ανάκτησης, εκμετάλλευσης, χρήσης, αποκάλυψης με διαβίβαση, διακίνησης ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που τα καθιστά διαθέσιμα, συσχέτισης ή διασύνδεσης, περιορισμού, αποκλεισμού, διαγραφής ή καταστροφής τους.

«Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων»: η εποπτική αρχή ή άλλη αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο της Επεξεργασίας υπό την Σύμβαση.

«Εφαρμοστέο Δίκαιο»: το σύνολο των νόμων, κανόνων, κανονισμών, κανονιστικών διατάξεων συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας, καθώς και κάθε οδηγία ή εγκύκλιος, οιασδήποτε Ρυθμιστικής Αρχής και κάθε εφαρμοστέου Κώδικα Δεοντολογίας ως τροποποιηθέντα όλα τα ανωτέρω ισχύουν και τυγχάνουν εφαρμογής στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων ή άλλως κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων οιουδήποτε των μερών υπό την παρούσα.

«Περιστατικό Ασφάλειας»:  κάθε τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση, πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, ζημία ή φθορά στα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα ή άλλως οποιοδήποτε περιστατικό, το οποίο βάσιμα δύναται να οδηγήσει σε τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση, πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, ζημία ή φθορά στα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα.

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή μη άμεσα ή έμμεσα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και έχει την έννοια που αποδίδεται από το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες πληροφορίες για ένα άτομο εν ζωή: όνομα και επώνυμο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, αναγνωριστικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από κυβερνητικές αρχές (π.χ. διαβατήριο, ΑΜΚΑ), αριθμός ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, ένα επιγραμμικό (on-line) αναγνωριστικό ή οποιαδήποτε ειδική πληροφορία που σχετίζεται με την φυσική κατάσταση, την υγεία, την ψυχολογική κατάσταση, το γενετικό υλικό, την διανοητική, οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική κατάσταση για συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

«Σύμβαση»: νοείται η/οι μεταξύ των Μερών σύμβαση/συμβάσεις συνεργασίας.

«Υπεργολάβος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται από τα Μέρη   η εκπλήρωση εν όλω ή εν μέρει των υποχρεώσεων τους υπό την παρούσα ή που σε κάθε περίπτωση επεξεργάζεται τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό των Μερών.

«Υπηρεσίες»: νοούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση την/τις σύμβαση/συμβάσεις συνεργασίας των μερών.

«Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα» ορίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη  στο άλλο συμβαλλόμενο Μέρος υπό την παρούσα ή άλλως αυτά που τυγχάνουν επεξεργασίας από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη  για λογαριασμό του άλλου συμβαλλόμενου Μέρους στο πλαίσιο της παρούσας. Τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων και προσωπικών δεδομένων.

Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων:  Πελάτες και Προσωπικό

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:    Όλα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

Τα Μέρη  υποχρεούνται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της Επεξεργασίας των Υπό Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, να συμμορφώνονται με το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα Μέρη  δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν  ή να επεξεργάζονται τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα, παρά μόνο για να παρέχουν τις Υπηρεσίες που ορίζονται στη Σύμβαση και μόνο για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση. Με την επιφύλαξη του όρου 3 του παρόντος Παραρτήματος (Υπεργολαβία) τα Μέρη δεν θα αποκαλύψουν ούτε θα κοινοποιήσουν τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν ρητά υποχρεούνται προς αυτό από το Εφαρμοστέο Δίκαιο. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να λάβει υπόψη του τις προτροπές του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, εφόσον αυτές είναι σύννομες, αναγνωρίζοντας εκ των προτέρων πως οι υποδείξεις του αυτές αποσκοπούν στην απρόσκοπτη συνεργασία των μερών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος φέρει κατ΄ αποκλειστικότητα την ευθύνη για την λήψη και επεξεργασία  προσωπικών δεδομένων που ήλθαν εις γνώση του ασκώντας την εμπορική του δραστηριότητα. 

Τα Μέρη  θα εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα βέλτιστη πρακτική και την στάθμη της τεχνικής στον οικείο τομέα δραστηριότητας για την προστασία των Υπό Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής), αλλοίωση (συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής), μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, χρήση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή Επεξεργασίας. Ειδικότερα, τα Μέρη  θα μεριμνήσουν ώστε να εφαρμόζονται ενδεικτικά έλεγχοι πρόσβασης, μέτρα κρυπτογράφησης και ψευδωνυμοποίησης, να υπάρχει διαδικασία τακτικής δοκιμής και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της Επεξεργασίας.

Τα Μέρη  οφείλουν  να διασφαλίζουν ότι τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα είναι προσβάσιμα και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το προσωπικό εκείνο των Μερών, το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων υπό την παρούσα να έχει πρόσβαση σε αυτά και ότι το προσωπικό αυτό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ενόψει και της φύσης των Προσωπικών Δεδομένων που χειρίζονται και ότι δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά την Επεξεργασία των Υπό Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. 

Υπεργολάβοι

Τα Μέρη  δύνανται να προσλαμβάνουν αξιόπιστους Υπεργολάβους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους  και την παροχή των Υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εφαρμοστέες διατάξεις. 

Οποιοσδήποτε Υπεργολάβος δύναται να επεξεργάζεται τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μερών στο πλαίσιο της Σύμβασης και τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουν ότι ο Υπεργολάβος δεν θα επεξεργάζεται τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

Περιστατικά ασφαλείας

4.1                  Δεδομένου του σκοπού της συνεργασίας και στα πλαίσια της καλής πίστης, κάθε συμβαλλόμενο Μέρος  οφείλει να ειδοποιήσει το άλλο Μέρος το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα λάβει γνώση τυχόν Περιστατικού Ασφαλείας μέσω e-Mail και η ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, τις κατηγορίες και τον κατά προσέγγιση αριθμό των υποκειμένων των δεδομένων και των αρχείων, που σχετίζονται με το περιστατικό αυτό, τις επιπτώσεις και τις πιθανές συνέπειες και τα θιγόμενα υποκείμενα δεδομένων από το Περιστατικό αυτό Ασφαλείας καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα Μέρη. Το καθήκον συνεργασίας επεκτείνεται και στις περιπτώσεις όπου υποκείμενο δεδομένων ανακαλεί την συγκατάθεση του. Ρητά συμφωνείται πως το ως άνω καθήκον πληροφόρησης μεταξύ των μερών αφορά περιστατικά ασφαλείας που έχουν συνάφεια με τον σκοπό συνεργασίας  των δύο συμβαλλομένων μερών, όπως προκύπτει από τη σχετική Σύμβαση.

4.2Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος  θα εφαρμόσει άμεσα και με δικά του έξοδα (στο βαθμό που το Περιστατικό Ασφάλειας οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του υπό την παρούσα), όλα τα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτίων του Περιστατικού Ασφαλείας και θα παρέχει κάθε εύλογα απαιτούμενη συνδρομή στο άλλο Μέρος στο πλαίσιο των διορθωτικών ενεργειών που θα λαμβάνονται από το τελευταίο, εφόσον απαιτείται.

 

Συνεργασία και Αρωγή

Το συμβαλλόμενο Μέρος που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα , που λαμβάνει από το άλλο συμβαλλόμενο Μέρος  θα ενημερώνει το άλλο Μέρος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών εάν λάβει επικοινωνία από άτομο, οιαδήποτε δημόσια αρχή ή οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα και δεν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε αίτηση εκτός εάν είναι υποχρεωμένο να το πράξει σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο και θα παρέχει εγκαίρως κάθε ευλόγως απαιτούμενη συνδρομή προκειμένου το συμβαλλόμενο Μέρος να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους αιτήματα σχετικά με τα Υπό Επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένα εντός των εκ του νόμου προβλεπόμενων προθεσμιών.  

 

Διάρκεια και Καταγγελία

Παραβίαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Παραρτήματος θεωρείται ουσιώδης παραβίαση της Σύμβασης.

Ρητά συμφωνείται ότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα Μέρη υπό το παρόν Παράρτημα επιβιώνουν της καταγγελίας ή της καθοιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύμβασης.

Τήρηση αρχείων και έλεγχοι

Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να τηρεί όλα τα αρχεία που απαιτούνται από το Δίκαιο Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι συμβατό με την Ισχύουσα Νομοθεσία περί Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εφ’ όσον υπάρχει ρητή συναίνεση από το Υποκείμενο της Επεξεργασίας ή οιαδήποτε άλλη νομική βάση για την ως άνω επεξεργασία.  

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα με δαπάνη του και με προηγουμένη σε εύλογο χρόνο ειδοποίηση και εφόσον λάβει τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους να διεξάγει έλεγχο στα συστήματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ακολουθεί το άλλο συμβαλλόμενο μέρος κατά την επεξεργασία των Υπό Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Τέτοιος έλεγχος μπορεί να διεξάγεται με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μερών έως και μια φορά ετησίως, εξαιρουμένων των ελέγχων που γίνονται  κατόπιν αιτήσεως αρμόδιας Εποπτικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, οι οποίοι μπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τις Εποπτικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων ή μετά από κάποιο περιστατικό ασφαλείας. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω, το συμβαλλόμενο μέρος που διεξήγαγε τον έλεγχο θα πρέπει να ειδοποιήσει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για περιπτώσεις μη συμμορφώσεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν. Σε αυτή την περίπτωση  το ελεγχόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα πρέπει να προβεί σε κάθε απαραίτητη αλλαγή, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις.

Παρά τα αμέσως ανωτέρω, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει υποχρέωση να παρέχει, κατόπιν αιτήματος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, κάθε απαραίτητη πληροφορία που αποδεικνύει την συμμόρφωση του με το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, αντιγράφου κάθε έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή που σχετίζεται με την συμμόρφωση του στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας (υπό τον περιορισμό ότι δεν θα γίνεται πάνω από μια φορά ετησίως).

Διεθνείς διαβιβάσεις

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να ενημερώνει εκ των προτέρων το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την πιθανή επεξεργασία από το ίδιο ή από τυχόν Υπεργολάβους του από πρόσωπα εγκατεστημένα σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, η επεξεργασία των Υπό Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τα συμβαλλόμενα Μέρη και τους Υπεργολάβους ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και σε χώρες εκτός Ε.Ε..

Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας: 13/6/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης:
13/6/2019

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο