Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδος

Κατά την διαδικασία κτήσης ακινήτου στην Ελλάδα καταβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Για τα ακίνητα που αποκτώνται από τον ιδιώτη ή από την εταιρεία - εργολάβο (σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την 01.01.2006) το ύψος του φόρου ανέρχεται στο ποσοστό  3,09% (αντί του ποσοστού 10% που ίσχυε πριν την 01.01.2014). Αντιθέτως, αν ιδιοκτήτης ακινήτου είναι εταιρεία - εργολάβος και η οικοδομική άδεια εκδόθηκε από τη 01.01.2006 και μετά ο φόρος είναι 23%.

Μετά την αγορά ακινήτου ο ιδιοκτήτης οφείλει να καταβάλλει κάθε έτος (από τη 01.01.2014 και μετά) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Ο εν λόγω φόρος βαρύνει όπως τα φυσικά έτσι και τα νομικά πρόσωπα - ιδιοκτήτες  ακίνητης περιουσίας - κτισμάτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ο φόρος επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό συγκυριότητας του κάθε ιδιοκτήτη. Ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να μάθει το ύψος του φόρου που αναλογεί στο ακίνητο του μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα της φορολογικής υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης. Φορολογούνται όλα τα δικαιώματα επί των ακινήτων, όπως είναι η πλήρης κυριότητα, η επικαρπία, η ψιλή κυριότητα κ.λπ. Εκτός αυτού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. βαραίνει  τις κλειστές θέσεις στάθμευσης, τις αποθήκες και τις πισίνες.

Επισημαίνεται πως οι πωλητές ακίνητης περιουσίας βαρύνονται επιπλέον  με τον φόρο υπεραξίας. Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει από την διαφορά ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Τα ακίνητα που βρίσκονται στην κατοχή των πωλητών πριν από το 1995 απαλλάσσονται από τον ανωτέρω φόρο. Εφαρμόζονται συντελεστές απομείωσης ανάλογα με τα χρόνια διακράτησης του ακινήτου.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. διακρίνεται σε «κύριο» και «συμπληρωματικό». Κύριος φόρος υπολογίζεται για όλα είδη δικαιωμάτων σε ακίνητα: κατοικίες και λοιπά κτίσματα, οικόπεδα, εκτός σχεδίου εκτάσεις γης. Το ποσό του φόρου εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: την τιμή ζώνης, την χρήση,   την παλαιότητα, την επιφάνεια του ακινήτου, τον όροφο, τον αριθμό των προσόψεων. Ο «συμπληρωματικός» ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται στα ακίνητα, όταν η αξία αυτών υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ για έναν ιδιοκτήτη και τις 600.000 ευρώ  σε περίπτωση συγκυριότητας, με συντελεστές που κλιμακώνονται από 0,1% έως 1% (ιδιόμορφος «φόρος πολυτελείας»).

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο