Το Ευρωπαϊκό Ταμείο παρέχει επιχορήγηση για «ηλιακές στέγες» στην Κύπρο

Το πρώτο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο στην Κύπρο μετά την πανδημία είναι η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε στέγες.

Οι κρατικές επιδοτήσεις για την αντικατάσταση της παλιάς στέγης και την εγκατάσταση νέων ηλιακών συλλεκτών χορηγήθηκαν νωρίτερα. Το ποσό της επιχορήγησης μέχρι σήμερα είναι περίπου 1.000 ευρώ. 17.000 σπίτια στην Κύπρο έχουν ήδη εξασφαλιστεί με ηλιακή ενέργεια. Σύμφωνα με το υπουργείο, οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και περισσότερα από 1.000 νοικοκυριά έλαβαν επιχορηγήσεις μέσα στο 2020.

Το καθήκον της κυβέρνησης είναι να αυξήσει αυτούς τους δείκτες κατά 3-4 φορές και να καλύψει το 50% όλων των κατοικιών στην Κύπρο.

Η κυπριακή κυβέρνηση αναμένει την έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν η αίτηση εγκριθεί, το έργο θα είναι ένα από τα πρώτα που θα λάβει οικονομική υποστήριξη από το ταμείο.

Υπάρχουν και άλλα σημαντικά ενεργειακά έργα που διεκδικούν το δικαίωμα για επιχορηγήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Στην παρούσα φάση δίνονται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

  • μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας με στόχο την αύξηση της σημαντικότητας της διατήρησης των φυσικών πόρων και της περιβαλλοντικής ασφάλειας,
  • επενδύσεις σε προγράμματα για την εφαρμογή της οικονομικής κατανάλωσης ενεργειακών πόρων για κτίρια με διαφορετική χρήση, 
  • ανάπτυξη συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας,
  • εισαγωγή ενεργειακά αποδοτικών μεθόδων θέρμανσης και ψύξης,
  • εξάπλωση των έξυπνων επικοινωνιών.

Η προτεραιότητα σήμερα είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και οικιστικών συγκροτημάτων.

Η Κύπρος, μαζί με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050. Η εφαρμογή της ενέργειας του ήλιου θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Σήμερα μόνο το 13% της ενέργειας στο νησί προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 2018, η συνολική ποσότητα τέτοιας ενέργειας ήταν 452,01 GWh ετησίως.

Η «Πράσινη συμφωνία» της ΕΕ στοχεύει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% ή περισσότερο.

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα του ερευνητικού ινστιτούτου, Γιώργο Γεωργίου, η Κύπρος έχει ένα από τα υψηλότερα δυναμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, το νησί σήμερα είναι το μέρος όπου υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας. Η Κύπρος μπορεί να καθορίσει την κατεύθυνση της ανάπτυξης για ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Γιώργος Γεωργίου σημείωσε επίσης ότι στο εγγύς μέλλον θα υπάρχει ένα «έξυπνο» ηλεκτρικό δίκτυο που θα παρέχει αμφίδρομη ροή ενέργειας. Ένα τέτοιο δίκτυο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία πληροφοριών, θα συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια θα βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο