Απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα. Golden Visa. Στατιστική

Η «Golden Visa» στην Ελλάδα είναι η πιο προσιτή στην ΕΕ. Η χορήγηση της προβλέπει ευέλικτες απαιτήσεις σε ότι αφορά τα ακίνητα και τα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, ενώ η κάρτα ΑΔ εκδίδεται το συντομότερο δυνατό. Πάνω από 23 χιλιάδες αλλοδαποί πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει άδεια διαμονής στη χώρα μέσω συναλλαγών ιδιοκτησίας. Τα πλεονεκτήματα αυτού του προγράμματος περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ενοικίασης των ακινήτων που αποκτήθηκαν στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν μη επιστρεπτέες πληρωμές. Οι Δημόσιες Αρχές εκδίδουν την άδεια διαμονής για 5 έτη, η οποία μελλοντικά μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Golden Visa ξεκίνησε να εκδίδεται το 2013 και έχει καθιερωθεί ως ένα επιτυχημένο πρότζεκτ. Έτσι, το 2014, 723 άτομα έλαβαν άδεια διαμονής και μέχρι τον Ιούλιο του 2020 ο αριθμός αυτός έφτασε ήδη πάνω από 23 χιλιάδες (επενδυτές με τα μέλη της οικογένειάς τους). Ταυτόχρονα, μεταξύ εκείνων που υποβάλλουν αίτηση για τη Golden Visa πρωταγωνιστούν πολίτες της Τουρκίας, της Κίνας και της Ρωσίας. Η μετανάστευση στην Ελλάδα τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στην ΕΕ χωρίς θεώρηση εισόδου.

Το πρόγραμμα έχει μια προϋπόθεση ήτοι την ελάχιστη τιμή ακινήτου (ή ακινήτων) που πρέπει να αποκτηθεί για να υπολογίσει κανείς στην χορήγηση της άδειας διαμονής στην Ελλάδα. Η ως άνω ελάχιστή τιμή είναι 250 χιλιάδες ευρώ (λιγότερο από ότι σε άλλες χώρες της ΕΕ). Τα μέλη της οικογένειας επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στην αίτηση.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται για περίοδο πέντε ετών και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστες φορές. Η κύρια προϋπόθεση είναι το ακίνητο να παραμένει στην ιδιοκτησία του αιτούντα.

Ποιος δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής, εκτός από τους επενδυτές 

Μαζί με τον επενδυτή μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής οι ακόλουθοι συγγενείς:

1. Ο/ Η Σύζυγος.

2. Γονείς οποιουδήποτε από τους συζύγους, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Κοινά τέκνα κάτω των 21 ετών, ανύπαντρα. Όταν ένα παιδί είναι δικαιοπρακτικά ανίκανο και βρίσκεται υπό δικαστική συμπαράσταση, συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση μαζί με τον επενδυτή, ανεξάρτητα από την ηλικία του.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

Οι κάτοχοι άδειας διαμονής αποκτούν τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:

1. Διαμονή στη χώρα. Επιπλέον, δεν υπάρχει υποχρέωση διαμονής ορισμένης διάρκειας στη χώρα, ούτε και υποχρέωση αλλαγής φορολογικής κατοικίας.

2. Δυνατότητα επίσκεψης άλλων χώρων της ζώνης Σένγκεν χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων θεωρήσεων εισόδου, παραμονή στις χώρες αυτές για 90 ημέρες ανά εξάμηνο.

3. Δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

4. Δικαίωμα δωρεάν εκπαίδευσης σε σχολεία, πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

5. Δικαίωμα αγοράς και εγγραφής αυτοκινήτου ή σκάφους.


Η συγκεκριμένη άδεια διαμονής δεν παρέχει στον επενδυτή, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς του, το δικαίωμα εργασίας. Ωστόσο, επιτρέπεται η ενοικίαση ακινήτων, η οποία επιτρέπει να λαμβάνεται παθητικό εισόδημα.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα στατιστικά στοιχεία για την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα μέσω της αγοράς ακινήτων από το 2014 έως τον Ιούλιο του 2020.

 

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Μετανάστευσης

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Ημερομηνία: 06.07.2020

 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο