Ο τουρισμός στην Ελλάδα σπάει κάθε ρεκόρ στα έσοδα

Η Τράπεζα της Ελλάδος συνόψισε τα αποτελέσματα των πρώτων εννέα μηνών του 2019, σύμφωνα με τα οποία κατέστη σαφές ότι ο τουριστικός τομέας είναι ο ηγέτης όσον αφορά την κερδοφορία. Τα έσοδα από αυτόν ανήλθαν σε περισσότερα από 16 δισ. ευρώ. Το 2018 το ποσό αυτό είχε φτάσει σε 12 μήνες, ενώ το 2019 - μόνο σε 9 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο τομέας των ταξιδιών αναπτύσσεται και η Ελλάδα γίνεται όλο και πιο ελκυστική για τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Προβλέψεις για το τέλος του έτους

Εάν ο ρυθμός ανάπτυξης του τουριστικού τομέα συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος του έτους, τότε, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το ετήσιο εισόδημα της βιομηχανίας μπορεί να φθάσει τα € 17 εκατομμύρια. Μόνο στους δύο πρώτους μήνες του 2019, η κερδοφορία του τουρισμού αυξήθηκε κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για τον μήνα Σεπτέμβριο, αναφορικά με τα έσοδα από τις υπηρεσίες τουρισμού την ίδια περίοδο του 2018, αυξήθηκαν κατά 16%.

Λόγοι αύξησης της κερδοφορίας

Μετά την κρίση, οι ελληνικές αρχές άρχισαν να ασχολούνται σοβαρά με την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, καθώς είδαν τεράστιες δυνατότητες σε αυτό. Το τελευταίο έτος, η Μεσόγειος έχει σπάσει τα αρχεία στις τουριστικές ροές, αυξανόμενες τακτικές εκδρομές με ταχείες κρατήσεις. Και όλα αυτά με φόντο την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε, μια πτώση της Γερμανίας και την διακοπή της tour operator Thomas Cook. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, η Ελλάδα θα υποστεί σημαντικές ζημίες από την πτώχευση της - απώλεια 2,5 δισ. ευρώ έως το 2020, μεταφράζεται σε ΑΕΠ - 1,4%.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση της ελκυστικότητας των ελληνικών θέρετρων. Δημιουργούνται νέα ξενοδοχεία, επισκευάζονται δρόμοι και παλιά, βελτιώνεται η υποδομή. Στις πόλεις, το δημόσιο σύστημα μεταφορών εκσυγχρονίζεται για την ευκολία των τουριστών.

Δεδομένα από το ινστιτούτο INSETE 

Και, ως εκ τούτου, η απασχόληση στον τομέα του τουρισμού αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Το ινστιτούτο INSETE διενήργησε μια μελέτη που έδειξε ότι το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, το 10,6% όλων των εργαζομένων στη χώρα απασχολούνταν στον τουριστικό τομέα. Το ποσοστό αυτό έφθασε για πρώτη φορά σε τόσο υψηλό βαθμό από το 2009.
 
Η μελέτη έδειξε επίσης ότι σε σύγκριση με άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός συμβάλλει περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Δίνει τεράστιες θέσεις εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της ανεργίας. Η απασχόληση στον τουριστικό τομέα της οικονομίας το καλοκαίρι του 2018 ανήλθε σε περισσότερους από 400 χιλιάδες ανθρώπους.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο