Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα προστασίας του κλίματος

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για το Κλίμα συνόψισε το έργο και εκτιμά τη συμβολή των διαφόρων χωρών στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια από τις καλύτερες χώρες σε αυτό το θέμα ήταν η Ελλάδα που εκπληρώνει ακριβώς τις υποχρεώσεις της.

Η συμβολή της Ελλάδας

Τώρα η χώρα ανακάμπτει ενεργά από την κρίση, έτσι έχουν προκύψει περισσότερες ευκαιρίες για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία του κλίματος. Ωστόσο, ακόμη και η επιμελής εκτέλεση του προγράμματος που περιγράφεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για το Κλίμα, δεν θα επιτρέψει την επίτευξη του 100% του αποτελέσματος. Από τη λίστα των εκδηλώσεων, η Ελλάδα θα εκτελέσει μόνο το 43%.

Άλλοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

Μαζί με την Ελλάδα αναφέρθηκαν επίσης η Σουηδία, η Ισπανία και η Γαλλία. Διεξάγουν μια καλά εξεταζόμενη πολιτική για το κλίμα και υποστηρίζουν όλες τις επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου για το Κλίμα. Η Ιταλία εκπληρώνει ενεργά το πρόγραμμα. Μέχρι το 2030, υλοποιεί το 53% των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Η Σλοβενία ​​παρουσιάζει τα χαμηλότερα ποσοστά. Από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε, μόνο το 3% θα πραγματοποιηθεί. Η Σλοβακία και η Γερμανία δεν μπορούν να καυχηθούν τα καλύτερα επιτεύγματα - τα κράτη εφαρμόζουν το πρόγραμμα μόνο κατά 13%. Αυτό δεν αρκεί για να σταματήσει η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σχέδιο προστασίας του κλίματος

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για το Κλίμα έχει προτείνει μια σειρά δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη διατήρηση του κλίματος στον πλανήτη. Το πιο σημαντικό καθήκον που έχει θέσει για τις χώρες είναι η μείωση του αριθμού των αερίων θερμοκηπίου. Για να μειωθεί ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, αρκεί να μειωθούν οι εκπομπές τους στην ατμόσφαιρα μόνο κατά το ήμισυ σε σύγκριση με τη δεκαετία του '90. Ένα άλλο μέτρο είναι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αρκεί να λαμβάνεται μόνο το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσμα της μετατροπής της ενέργειας του ηλιακού φωτός, του ανέμου, της βροχής και της παλίρροιας για την ανθρώπινη ζωή.

Αποτελέσματα

Κάθε χρόνο η χρήση της αιολικής ενέργειας αυξάνεται κατά 30%. Οι ηλιακοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στην επικράτεια της Ισπανίας και της Γερμανίας. Οι θερμικοί σταθμοί που χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια για να λειτουργούν είναι επίσης δημοφιλείς στην Ισπανία. Οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούνται ελάχιστα. Είναι πιο δημοφιλείς στις ΗΠΑ. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση της επεξεργασίας του ζαχαροκάλαμου σε αιθανόλη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Παρά το προσεκτικά επιλεγμένο πρόγραμμα, οι ειδικοί ανέφεραν ότι όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2030 δεν θα πετύχουν. Και αυτό σημαίνει ότι το κλίμα απειλείται σοβαρά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες για να το προστατεύσουν.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο