Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση με γρήγορη άνοδο οικονομίας

Κατά τη διάρκεια της αναλυτικής μελέτης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δείκτες ανάπτυξης της Ελλάδας είναι οι καλύτεροι στην ευρωζώνη. Παρόμοιο αποτέλεσμα επιτεύχθηκε από την κυβέρνηση της χώρας με τίμημα τις τεράστιες προσπάθειες, παρά το υψηλό επίπεδο ανεργίας και το ακόμη υφιστάμενο χρέος δανείων. Τον περασμένο Αύγουστο η Ελληνική Δημοκρατία αποσύρθηκε από το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας που ξεκίνησε το 2010 και οργανώθηκε από διεθνείς δανειστές, απαιτώντας σκληρές μεταρρυθμίσεις από την Ελλάδα.

Έκθεση του ΔΝΤ

Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Peter Dolman, είναι πεπεισμένος ότι η ίδια θετική τάση θα συνεχιστεί φέτος. και στο εγγύς μέλλον μπορούμε να αναμένουμε επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης στο 2,5%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2018 ο ρυθμός ήταν 2%. Στη διαδικασία υπέρβασης της κρίσης, η ελληνική κυβέρνηση έθεσε αρκετά φιλόδοξα οικονομικά καθήκοντα. Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη, η χώρα κατάφερε να επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αν και όχι χωρίς κάποιες απώλειες.

Σε μια έκθεση, ο Peter Dolman σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε ήδη εκδώσει κρατικά ομόλογα δύο φορές φέτος, και οι δύο φορές ήταν επιτυχείς. Σημείωσε επίσης ότι ο τραπεζικός τομέας στη χώρα είχε επανέλθει στο φυσιολογικό. Τώρα, οι πελάτες μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα χωρίς εμπόδια. Τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν σε θέση να αποπληρώσουν σχεδόν πλήρως την παροχή ρευστότητας, την οποία διέθεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επειγόντως. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένει ότι μόλις η ελληνική οικονομία μπορέσει να φτάσει στην πλήρη απασχόληση - σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό θα συμβεί μεσοπρόθεσμα - η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί σταδιακά.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο