Πώληση - Γή 8000 m² στην Κρήτη

Γεώργιος - Ανδριανίδης
Γεώργιος Ανδριανίδης

  • +30 2310 591431
  • gandrianidis@grekodom.gr

Tomaz - Osmanov
Tomaz Osmanov

  • +30 237 4020444
  • tosmanov@grekodom.gr