«Χρυσή βίζα» στην Ελλάδα: νέοι κανονισμοί

Άλλαξαν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα μέσω επενδύσεων. Από τις αρχές του 2023, αλλοδαποί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Golden Visa για την απόκτηση άδειας διαμονής θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στην επιλογή μιας περιοχής για την αγορά ακινήτων στη χώρα: σε ορισμένες περιοχές, το ελάχιστο ποσό επένδυσης έχει αυξηθεί από 250 με 500 χιλιάδες ευρώ.

Τι άλλαξε στη διαδικασία απόκτησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα για επενδυτές

Στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa, οι αλλοδαποί μπορούν να λάβουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα για επενδυτές και για όλη την οικογένεια με ειδικούς απλουστευμένους όρους. Αν όμως νωρίτερα, για όλους όσους ήθελαν να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία μέσω αγοράς ακινήτου, υπήρχαν ενιαίες προϋποθέσεις: επένδυση τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ και υποβολή αίτησης για Golden Visa. Από το 2023, έχει γίνει πιο δύσκολο να αποκτηθεί το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα: σε ορισμένες περιοχές, το ελάχιστο ποσό επένδυσης έχει διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έγιναν στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελλάδας με ημερομηνία 28/12/2022, πλέον σε αρκετές περιφέρειες και δήμους, για να αποκτήσει η Χρυσή Βίζα και τις αντίστοιχες ευκαιρίες μετακίνησης, χρειάζεται να αγοράσει αλλοδαπός ακίνητο αξίας τουλάχιστον 500 χιλιάδων ευρώ. Και τώρα το ακίνητο θα πρέπει να είναι μόνο ένα αξίας 500 χιλιάδων ευρώ και άνω.

Η ελάχιστη επένδυση για τη Golden Visa στην Ελλάδα θα αυξηθεί από 250 σε 500 χιλιάδες ευρώ στις ακόλουθες περιφέρειες και δήμους:

  1. Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη Περιφέρειας Αττικής
  2. Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
  3. Νότιοι, Βόρειοι και Κεντρικοί τομείς της Αθήνας.
  4. Νησιά Σαντορίνη και Μύκονος στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου.

Σε περιφέρειες και δήμους που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα, το ελάχιστο ποσό επένδυσης για τη Golden Visa παραμένει στο ίδιο επίπεδο - 250 χιλιάδες ευρώ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά οποιουδήποτε αριθμού ακινήτων.

Για την απόκτηση άδειας διαμονής υπό τους παλιούς όρους του προγράμματος Golden Visa σε περιοχές όπου έχει αυξηθεί το ελάχιστο ποσό, είναι δυνατή εάν, έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, καταβληθεί προκαταβολή του 10% της αξίας του ακινήτου σε ο λογαριασμός του πωλητή. Το σημαντικό είναι ότι η προκαταβολή πρέπει να επιβεβαιωθεί με προσύμφωνο και δικαιολογητικό από τον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για τη Χρυσή Βίζα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον για συναλλαγές επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων μέσω πληρεξούσιου που εκδίδεται από συμβολαιογράφο αλλοδαπού κράτους με σήμα apostille. 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο