Ετήσιος φόρος ακινήτων στην Ελλάδα: ΕΝΦΙΑ

ΕΝΦΙΑ * - ενιαίος φόρος επί της ακίνητης περιουσίας που επιβάλλεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιοκτητών ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Αυτός ο φόρος είναι σύνθετος, αποτελείται από τον κύριο και τον πρόσθετο: άμεσο συντελεστή που υπολογίζεται από το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο και προσαύξηση - δυναμική για φυσικά πρόσωπα, αλλά σταθερή - για νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με το νόμο, αμέσως μετά την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα, ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο έντυπο Ε9*, τα στοιχεία της οποίας χρησιμοποιούνται από την εφορία για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες παροχές και παραχωρήσεις.

Κανόνες υπολογισμού και πληρωμής του κύριου μέρους του φόρου ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

Το μέγεθος του κύριου μέρους του ΕΝΦΙΑ καθορίζει την ποιότητα της ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα: την κτηματολογική αξία του αντικειμένου, έτος κατασκευής, πλάνα, όροφος, περιοχή τοποθεσίας. Από το 2014, όταν μόλις εισήχθησαν οι κανόνες των δεδουλευμένων του ΕΝΦΙΑ, η διαδικασία υπολογισμού της πληρωμής για το κύριο μέρος του φόρου άλλαξε αρκετές φορές. Οι ελληνικές αρχές εργάζονται συνεχώς για να εξασφαλίσουν ότι οι ιδιοκτήτες φθηνών κατοικιών πληρώνουν λιγότερους φόρους και δεν κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη λόγω αφόρητου βάρους.

Για το 2022, στην Ελλάδα ισχύουν οι ακόλουθοι κύριοι συντελεστές φόρου ακινήτων:

  • 2,80 €/τ.μ. - για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με μέσο κόστος τετραγώνου από 751 έως 1500 ευρώ.
  • 3,70€/τ.μ. - για ζώνες με τιμή 1501-2500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
  • 4,50€/τ.μ - φόρος στέγασης σε περιοχές που ένα τετράγωνο κοστίζει από 2501 έως 3000 ευρώ.

Μπορείτε να πληρώσετε τον φόρο ως εφάπαξ πληρωμή ή σε δόσεις - για 10 δόσεις. Εάν η αγοραία αξία του ακινήτου είναι μικρότερη από 150 χιλιάδες ευρώ, τότε ο ιδιοκτήτης του έχει δικαίωμα να λάβει έκπτωση φόρου έως και 30%.

Από την άνοιξη του 2022 εισήχθησαν στην Ελλάδα τα ακόλουθα προνόμια για τους ενιαίους φορολογούμενους ακίνητης περιουσίας:

  • Μείωση 30% στην ετήσια πληρωμή, εάν το διαμέρισμα ή το διαμέρισμα κοστίζει λιγότερο από 100 χιλιάδες ευρώ.
  • Μείωση 25% - εάν το διαμέρισμα ή τα διαμερίσματα κοστίζουν μεταξύ 100-150 χιλιάδες ευρώ.

Πρόσθετο μέρος του ΕΝΦΙΑ

Οι ιδιώτες πληρώνουν επιπλέον ΕΝΦΙΑ μόνο εάν το ιδιόκτητο ακίνητο αποτιμάται σε κτηματολογική αξία άνω των 250 χιλιάδων ευρώ. Ο επιπλέον συντελεστής είναι έως 1,5% της κτηματολογικής αξίας. Το πρόσθετο μέρος του ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα ιδιοκτητών ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές δραστηριότητες υπολογίζεται με σταθερό επιτόκιο: 5,5% ανά χίλια ευρώ της κτηματογράφησης. Τα τετραγωνικά μέτρα που συμμετέχουν στο εμπόριο υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο με συντελεστή 1%.

* Το λογιστικό τμήμα της Grekodom Development παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες της στην υποβολή δηλώσεων, καθώς και στην πληρωμή του ετήσιου φόρου ΕΝΦΙΑ.Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς της εταιρείας accounting@grekodom.gr

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο