Από την άνοιξη του 2023, η εγχώρια ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα θα γίνει φθηνότερη λόγω χαμηλότερου ΦΠΑ

Στο 6% θα μειωθεί ο ΦΠΑ στους ηλιακούς και φωτοβολταϊκούς θερμοσίφωνες την άνοιξη του 2023. Η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε αυτό το βήμα στο πλαίσιο ενός προγράμματος στήριξης νοικοκυριών που αποφάσισαν να κάνουν ένα βήμα προς την ενεργειακή αυτονομία και να χρησιμοποιήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να καλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες. Επίσης, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι απαραίτητο μέτρο στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ριζική μείωση του συντελεστή ΦΠΑ - από 24% σε 6% - ξεκίνησε με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/542. Η εν λόγω οδηγία θα επηρεάσει τον φορολογικό συντελεστή για τους πολίτες 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και γενικά θα καταστήσει πιο προσιτή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα με το ότι  η πράσινη ενέργεια θα γίνει φθηνότερη, η προνομιακή μεταχείριση για επιβλαβείς για το περιβάλλον πηγές θερμότητας και φωτός θα περιορίζεται σταδιακά.

Νέα κτίρια από την επόμενη χρονιά στην Ελλάδα θα κατασκευαστούν άμεσα καλυμμένα με φωτοβολταϊκά πάνελ. Η εθνική νομοθεσία για το κλίμα απαιτεί από τους εργολάβους  που κατασκευάζουν κτίρια ημικατοικίας να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% της επιφάνειας της στέγης με αποθήκευση ηλιακής ενέργειας. Το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα απαιτείτε σε εκκλησίες και τουριστικά κτίρια. Από το 2026, θα απαιτούνται συστήματα πράσινης ενέργειας σε όλα τα νέα κτίρια επιφάνειας 250 τ. m, και από το 2029 - σε όλα τα κτίρια κατοικιών χωρίς εξαίρεση, θα πρέπει να εγκατασταθούν και να συνδεθούν υποδομές και δέκτες φωτοβολταϊκών.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ενθαρρύνει ήδη με κάθε δυνατό τρόπο τους πολίτες να στραφούν από τους φορείς ενέργειας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια στον δρόμο της αυτάρκειας και της φιλικότητας προς το περιβάλλον. Για παράδειγμα, στα τέλη του 2022, άνοιξαν στη χώρα σχεδόν 70.000 αιτήσεις από επιχειρήσεις και ιδιώτες καταναλωτές για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας, αλλά ο χρόνος εκτέλεσής τους είναι δύσκολο να προβλεφθεί διότι  υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού .

 

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο