Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κύπρο

Το 2020 ξεκίνησε στην Κύπρο ένας σημαντικός κύκλος μεταρρυθμίσεων στον τουριστικό κλάδο, μεταξύ των καινοτομιών εκείνης της περιόδου είναι η έναρξη ενός ενιαίου μητρώου ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αρχικά, αναμενόταν ότι οι ιδιοκτήτες κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης θα ήταν πρόθυμοι να εγγράψουν το ακίνητο στο μητρώο μόνοι τους, αλλά στην πραγματικότητα, από τον Οκτώβριο του 2022, είχαν εγγραφεί σε αυτό μόνο περίπου 2 χιλιάδες ακίνητα, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, θα έπρεπε να είναι 11 φορές περισσότεροι.

Το 2020 ψηφίστηκε νόμος που ορίζει ότι κάθε ακίνητο που μισθώνεται από τον ιδιοκτήτη για μικρό χρονικό διάστημα, απευθείας ή μέσω υπηρεσιών, πρέπει να καταχωρείται στο Μητρώο. Ως επιμελητής του Μητρώου αναγνωρίστηκε το Υπουργείο Τουρισμού και οι ιδιοκτήτες υποχρεώθηκαν να μεριμνήσουν για την απόκτηση άδειας και την προσθήκη ακινήτου στο Μητρώο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά οι προθεσμίες έπρεπε να μετατεθούν, διότι λόγω έλλειψης ποινών, δεν βιάζονταν όλοι να αγοράσουν άδεια κόστους 222 ευρώ. Από τον Νοέμβριο του 2022, υπήρχαν μόνο περίπου 2 χιλιάδες ακίνητα στο Μητρώο, πολύ λιγότερα από τον πραγματικό αριθμό τους. Σύμφωνα με τις πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης, 23.000 ακίνητα ήταν διαθέσιμα σε AirBnB και HomeAway το 2019.

Οι κυπριακές αρχές έχουν δώσει στους ιδιοκτήτες ακινήτων μια παράταση έως τον Φεβρουάριο του 2023. Μέχρι τις 02/07/2023, κάθε ακίνητο που ενοικιάζεται για βραχυπρόθεσμη μίσθωση μέσω των δημοφιλών υπηρεσιών AirBnB, booking.com, HomeAway πρέπει να καταχωρείται στο μητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης θα επιβληθεί πρόστιμο έως 5 χιλιάδες ευρώ ή/και ποινή φυλάκισης.

Η άδεια ισχύει για 3 χρόνια. Για άδεια για μία βίλα, σπίτι, διαμέρισμα, θα πρέπει να πληρώσετε ένα πάγιο ποσό - 222 ευρώ. Αυτό είναι ένα μικρό ποσό σε σύγκριση με το πιθανό πρόστιμο. Επιπλέον, θα είναι πολύ απλό να υπολογιστούν οι παραβάτες του νόμου - με την απουσία αριθμού στο κυπριακό μητρώο. Μετά τη λήξη της καθυστέρησης στην ανακοίνωση για κάθε ακίνητο που εκτίθεται στις υπηρεσίες κρατήσεων, σύμφωνα με τον επικεφαλής του υπουργείου Τουρισμού Σάββα Πέρδιο, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός με τον οποίο φυλάσσεται στο Μητρώο. Αντίστοιχα, αν δεν υπάρχει αριθμός, τότε υπάρχει παράβαση, για την οποία θα ακολουθήσει τιμωρία. Αυτό που είναι σημαντικό, το Υπουργείο δεν θα χρειαστεί να πιάσει τους παραβάτες επ’ αυτοφώρω - κάθε χρήστης θα μπορεί να αφήσει μια καταγγελία για την έλλειψη ακινήτων στο μητρώο στο τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού. Επίσης, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης θα παρέχουν στις αρχές της Δημοκρατίας στοιχεία για συναλλαγές υπέρ των ιδιοκτητών, γεγονός που θα κάνει πιο διαφανή τη φορολογία στον τομέα αυτό.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο