Έχουν καταγραφεί σχεδόν 8 χιλιάδες αιτήσεις για μετεγκατάσταση στην Κύπρο

Ο Νίκος Νουρής, Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, στην ομιλία του στο όγδοο συνέδριο Best Legal στη Λεμεσό, μοιράστηκε τα αποτελέσματα της εφαρμογής μιας ριζικά νέας στρατηγικής για την προσέλκυση επιχειρήσεων για το κράτος. Έτσι, σύμφωνα με τον υπουργό, χάρη στην εισαγωγή νέων κανόνων για τη μετεγκατάσταση επιχειρηματιών και εταιρειών, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι διεθνών επιχειρήσεων σχεδιάζουν ή ήδη ασχολούνται με τη μεταφορά των κεντρικών γραφείων στο νησί.

Η ενημερωμένη διαδικασία για την άμεση έναρξη μιας επιχείρησης προσελκύει ξένες εταιρείες

Το 2020, για πρώτη φορά στην Κύπρο, εισήχθη ο λεγόμενος μηχανισμός εκκίνησης επιχειρήσεων. Ήδη το 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης άδειας διαμονής αλλοδαπών που ήρθαν για εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στο νησί, που χτίστηκε γύρω από τον αναφερόμενο μηχανισμό, έγιναν δεκτές και διεκπεραιώθηκαν 5475 αιτήσεις. Τον Αύγουστο του 2022, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, υποβλήθηκαν ήδη αιτήσεις για απόκτηση άδειας διαμονής στην Κύπρο για 7883 υπαλλήλους διεθνών εταιρειών - και αυτό δεν είναι το τέλος του χρόνου.

Το 2022, το πρόγραμμα άλλαξε κάπως. Τώρα, ένα τμήμα ειδικά οργανωμένο για το σκοπό αυτό, που έχει δημιουργηθεί με βάση το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, ασχολείται με την παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων. Έπρεπε να δημιουργηθεί ξεχωριστό τμήμα λόγω της αυξημένης ροής εισερχόμενων αιτήσεων.

Παράλληλα με την εισαγωγή νέων κανόνων για τη μετεγκατάσταση, η χώρα έχει επίσης αναθεωρήσει κάπως την πολιτική της για τη μετανάστευση για εκπροσώπους διεθνών επιχειρήσεων. Μέσω της αναθεώρησης θα γίνει ευκολότερη η απευθείας μετακίνηση προς την Κύπρο εργαζομένων που βρίσκονται και είναι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης συγγενών εκτοπισθέντων εργαζομένων. Μόνο το 2021, εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών έλαβαν περισσότερες από 4.000 αιτήσεις για TRP από συγγενείς ατόμων που έχουν ήδη προσωρινή άδεια παραμονής που εργάζονται στην Κύπρο. Μέχρι τον Αύγουστο του 2022, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 4,5 χιλιάδες τέτοιες αιτήσεις.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, που ισχύουν έως το 2026, οι διεθνείς εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο θα έχουν το δικαίωμα να προσλαμβάνουν οποιονδήποτε αριθμό ειδικευμένων υπαλλήλων από πολίτες εκτός ΕΕ. Δεν χρειάζεται να αποκτήσετε πρόσθετες άδειες για αυτό, μόνο εγγραφή στο τμήμα που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο