Η Κύπρος ενέκρινε πρόγραμμα οικονομικής αναδιάρθρωσης προϋπολογισμού 1,8 δισ. Ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη Στρατηγική Κοινωνικής Συνοχής για την Κύπρο 2021-2027. Σκοπός των μέτρων που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής είναι η ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Σύμφωνα με τον Κύπριο πρόεδρο, η έγκριση της στρατηγικής είναι μια συμβολική στιγμή για τη χώρα. Η εφαρμογή της στρατηγικής θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 6%, καθώς και θα απασχολήσει αρκετές χιλιάδες άτομα.

Η Κύπρος είναι η πρώτη στην ΕΕ της οποίας η πολιτική κοινωνικής συνοχής έχει υιοθετηθεί και εγκριθεί από την ανώτατη ηγεσία της ΕΕ. Συνολικά θα δαπανηθούν 1,8 δισ. για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ ένα εντυπωσιακό μέρος του ποσού, δηλαδή 840 εκατ., θα ληφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα χρήματα που θα διατεθούν θα διατεθούν για την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών. Συνολικά, περισσότερα από εκατό έργα θα υλοποιηθούν σε πέντε τομείς που καθορίζονται από το σχέδιο.

783 εκατ. από τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση της στρατηγικής θα χρησιμοποιηθούν για την οικοδόμηση και ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης στον κόσμο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί η χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, εξίσου σημαντικός τομέας είναι η ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος, η μεταμόρφωσή του με τέτοιο τρόπο ώστε οι πολίτες να ζουν όσο το δυνατόν πιο άνετα. Ο τρίτος τομέας επενδύσεων είναι οι υποδομές αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο αυτής της κατεύθυνσης έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή νέας παρακαμπτήριας οδού Λευκωσίας.

Οι καινοτομίες στην κοινωνική πολιτική θα λάβουν 424 εκατομμύρια επενδύσεις. Με αυτά τα χρήματα θα ξεκινήσει μια ολόκληρη σειρά εκπαιδευτικών έργων, οι συμμετέχοντες των οποίων αργότερα θα μπορούν να βρουν δουλειά ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Τα σχέδια είναι να συνεργαστούν όχι μόνο με ενήλικες, αλλά και με παιδιά, ειδικά με μικρούς μετανάστες και πρόσφυγες. Η κοινωνική προσαρμογή της νέας γενιάς είναι εξαιρετικά χρήσιμη για το μέλλον της Κύπρου.

Η μεταρρύθμιση της δομής της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πραγματοποιηθεί με προϋπολογισμό 182 εκατ. Έργα που αλλάζουν το αστικό περιβάλλον προς το καλύτερο, δηλαδή το άνοιγμα νέων κέντρων, υπαίθριων δραστηριοτήτων, πολιτιστικών χώρων, θα λάβουν χρηματοδότηση όχι μόνο από το προϋπολογισμού του προγράμματος, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές. Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, οι ιδιωτικές επενδύσεις στο πρόγραμμα κοινωνικής συνοχής θα ξεπεράσουν το 1 δισ. Παρά το γεγονός ότι η επίσημη έναρξη του προγράμματος είχε ανακοινωθεί πριν από λίγο καιρό, μεμονωμένες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι πρώτες. καρπών με τη μορφή προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και ανοίγματος θέσεων εργασίας.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο